Waardeoordelen en vooronderstellingen

‘Democratische’ of ‘antidemocratische’ techniek?
George Orwell heeft eens, schrijvend in i945, de vraag gesteld of de atoombom die toen zojuist de Tweede Wereldoorlog had beeindigd, een ‘democratisch’ of een ‘antidemocratisch’ wapen kantoorruimte huren rotterdam was. ‘In het algemeen’, zo schreef hij, ‘zien we dat tijden waarin het dominante wapen du ur is en moeilijk te maken, meestal tijdperken zijn van despotisme, terwijl als het dominante wapen goedkoop is en eenvoudig, de gewone man een kans heeft. Een ingewikkeld wapen maakt de sterke sterker, terwijl een simpel wapen-zolang er geen antwoord op is -de zwakke een vuist geeft. De hoogtijdagen van de kantoorruimte huren utrecht democratie en de nationale zelfbeschikking lagen in het tijdperk van het musket en het geweer.’10 De atoombom, zo was zijn conclusie, was duur en ingewikkeld en daarmee een wapen dat de sterken sterker maakte.
ls de computer een ‘democratisch’ of een ‘antidemocratisch’ productiemiddel? Achter de ontwerpprincipes op grond waarvan technische systemen worden gebouwd,gaan keuzen schuil die zijn gebaseerd op doelstellingen, waardeoordelen en vooronderstellingen die de machtsverhoudingen kantoorruimte huren amsterdam weerspiegelen.
Wapens zijn een vorm van technologie en dus kan dezelfde vraag worden gesteld met betrekking tot de productietechnologie. Is de computer een ‘democratisch’ of een ‘antidemocratisch’ productiemiddel? Keuzen die op het eerste gezicht louter technisch van aard zijn, bepalen ons werk en leven. We lezen zelden iets over de ontwerpprincipes op grond waarvan technische kantoorruimte huren schiphol systemen worden gebouwd. Het lijkt alsof de technologie uit het niets ontstaat en geen andere vorm kan aannemen dan zij heeft. In feite gaan achter het ontwerp keuzen schuil die zijn gebaseerd op doelstellingen, waardeoordelen en vooronderstellingen die de machtsverhoudingen weerspiegelen.