Vijf vragen over Asset Liability Management

A. Peeters, ‘Vijf vragen over Asset Liability Management’, Aedes-Magazine 1 9, 2003 M.E. Porter, Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competition, The Free Press, 1 980 C.K. Prahalad en G. Hamel, ‘The core competence of the corporation’, Harvard Business Review, nr. 68, 3, May-June 1 990, pp. 79-9 1 N.L. Prak en H. Priemus, Vervalmodel, TU Delft, 1 984 P.H. Ray en S.R. Anderson, The Cultural Creatives, 2000 Stichting REN Nederland, Real Estate Norm. Methode voor de advisering en beoordeling van kantoorlocaties en kantoorgebouwen, 1 992 N.F.M. Roozenburg en J. Eekels, Productontwerpen, structuur goedkoop kantoor huren rotterdam en methoden, 1 998 W.N.J. Rust, F. Seyffert, A.C. den Heijer en J.P. Soeter, Vastgoed financieel, Delftse Universitaire Pers, Management Studiecentrum, tweede herziene druk 1 997 B. Rutgers van der Loeff et al., Leermeester. Ondernemers over voorbeelden, 200 1 P.A. Samuelson, Handboek Economie, Uitgeverij goedkoop kantoor huren utrecht Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen, 1 973 SBR, Van initiatief tot bouw, SER Researchrapport 127, 1 985 W. Schoorlemmer, Collegedictaat Bouwrecht, Hogeschool Brabant, 1 998 A. Schütte, P. Schoonhoven en I. Dolmans-Budé, Commercieel Vastgoed, 2002 A. Straub, G. Vijverberg en E. Philipsen, Onderhoudsbeleid woningcorporaties: strategisch voorraadbeleid, stuurinstrumenten en onderhoudscontracten, 2000 J. Suyker, Bedrijfshuisvestingsbeheer in de praktijk: benchmarking en verbeterprogramma’s, Het Facility Management Handboek, nr. 6, 1 996 M. Tampoe, ‘Exploiting the competence of your organization’, in Mintzberg et al” 200 1 B. Tiggelaar, ‘De erfenis van Peter Drucker’, in Managementboek 2006, 2006 ‘Totaalplan voor gebouwinspecties’, Industrial Maintenance 8, 2009 Triodos Bank, Jaarverslag 2007. De Duurzame consument, 2008 UAV 2001, Uniforme Administratieve Voorwaarden goedkoop kantoor huren amsterdam voor de uitvoering van werken, 2001, Algemeen Verbond BouwBedrijf (AVBB), 200 1 L.B. Uittenbogaard en P.P. Kohnstamm, Vastgoedmanagement – de ontwikkeling van de markt voor beheerdiensten, SBV, 1996 E. Vaassen, L. Bollen en F. Hartmann, Basisboek Informatie & Contra!, 2005 VACpunt Wonen, WoonKwaliteitWijzer. Integrale visie op de gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving op goedkoop kantoor huren schiphol www.vacpuntwonen.nl J. in ’t Veld, Analyse van organisatieproblemen. Een toepassing van denken in systemen en processen, 1 996 G. Vijverberg, Huisvestingsbeleid van bankorganisaties, 1 997 F. de Waal, Wederkerigheid bij hogere primaten, 2005 en 2007 M. Weatherhead, Real Estate in Corpora te Strategy, 1 997 WRR, Sturen op infrastructuur, 2008 C. Zwart, De strategie van de hoop, 1 995