Verschillende ordersuggesties

Het verschil tussen MRP-1 ende voorraadaanvulsystemen uit hoofdstuk 4 kunnen we samenvatten aan de hand van het schema volgens figuur 6.17.
MRP-1 geeft verschillende ordersuggesties tegelijkertijd uit. Het kan daarnaast ook ordersuggesties doorkoppelen aan afhankelijke producten door middel van de productstructuur. Juist in dit laatste ligt de kracht van MRP-1. De materialen worden als het ware de onderneming ingedrukt; we noemen het dan ook wel een pushsysteem. De materiaalbehoefteberekening leidt echter tot alleen het afstemmen van de benodigde materialen. Er wordt geen rekening gehouden met de beschikbare capaciteit aan mensen en middelen. Bij dit door de onderneming heen drukken van de materiaalstroom ontstaan veelvuldig ophopingen. Dit vraagstuk heeft men proberen op te lassen door invoering van een methode waarbij het plan wordt getoetst op de beschikbare bronnen. Deze methode heet manufacturing resources planning, kortweg kantoor huren rotterdam MRP-11 genoemd. Hierover gaat de volgende paragraaf.
Het systeem manufacturing resource planning (MRP-II) is een logisch vervolg op MRP-I. Bij MRP-I was er geen terugkoppeling vanuit de productie mogelijk. De aansturing vindt top-down plaats. Veel bedrijven hebben het MRP-11-systeem met meer ofminder succes ingevoerd. In MRP-II is een aantal terugkoppelingen aangebracht, zie figuur 6.18. Vanuit het management worden de doelen bepaald en op basis van product- en marktplannen wordt een productie- en verkoopplan opgesteld. In Engelstalige kantoor huren utrecht landen wordt dit het sales and operations plan (S&OP) genoemd. Dit verkoop-en productieplan geeft aan welke totale hoeveelheid moet worden geproduceerd. In het plan staan meestal de maandelijks te produceren kantoor huren amsterdam aantallen van iedere productfamilie (groep producten, onderdelen, varianten, speciale onderdelen enzovoort) vermeid. Diverse meeteenheden kunnen worden gebruikt, zoals stuks, tannen, standaarduren en aantal arbeiders. Voor de planner vormt het verkoop- en productieplan de autorisatie van de directie om het plan om te zetten in een gedetailleerd plan, het master production schedule (MPS). Men noemt dit ook wel het hoofdproductieplan. De gegevens uit het verkoop- en productieplan worden grof getoetst op de beschikbare middelen, bijvoorbeeld het totaal aantal kantoor huren schiphol benodigde productieuren ten opzichte van het beschikbare personeel. De belangrijkste productiemiddelen kunnen hierbij meegenomen worden. Pas als hier geen belemmeringen zijn, mogen de gegevens doorgekoppeld worden naar het MPS.