Verschillen per managementniveau

Gerelateerde afbeelding

Verschillen per managementniveau
Uit voorgaande activiteiten blijkt dat de manager het belangrijkste deel van zijn tijd besteedt aan het communiceren met organisatieleden en mensen en instanties buiten de organisatie. Dit verschilt kantoor huren rotterdam echter per managementniveau.
Topmanagement De eisen die aan topmanagers worden gesteld zijn onderhevig aan verandering. Uit een onderzoek onder 1500 topmanagers uit twintig verschillende landen tekent zich voor de volgende decennia een nieuw managementprofiel af. De topmanager van morgen zal moeten uitblinken op de volgende gebieden: strategiebepaling human resources management marketing/ sales conflicthantering/ onderhandelen.
Op het prioriteitenlijstje van directeuren prijkt werving en behoud van personeel op nummer 3, terwijl het werven kantoor huren utrecht van nieuwe klanten en het verlenen van service aan klanten de eerste zorgen zijn (zie figuur 1 . 3).
Strategie, marketing en sales werden altijd al belangrijk gevonden. De laatste jaren bleek meer dan ooit dat vooral ook aandacht geschonken moest worden aan (het aantrekken en behouden van) mensen in de organisatie. Verder menen onderzoekers dat in de 21s te eeuw vijandige overnemingen, protectionisme en bedrijfsspionage het leven van de topondernemer zuur kantoor huren amsterdam zullen maken. Dit verklaart de relevantie van onderhandelen en conflicthantering.
De topmanager zal een ‘great communicator’ moeten zijn die zijn medewerkers inspireert. Verder kenmerkt hij zich door zijn creativiteit, enthousiasme en open geest. Daarnaast zal de topman, in ethisch kantoor huren schiphol opzicht, een ‘schoon verleden’ moeten hebben. En ‘last but not least’ zal de manager zich als een politicus moeten weten te gedragen, zowel binnen zijn eigen organisatie als daarbuiten.