Vaststelling van de beloning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Enkele voordelen van functiewaardering:4 • Op systematische wijze wordt aandacht aan functies besteed. Hierdoor kunnen fouten in de aanwezige functiebeschrijvingen en functiewaarderingen aan het licht komen. Het verdient aanbeveling regelmatig functies van afdelingen intern te vergelijken en ook afdelingen onderling naast elkaar te stellen. • Een systematische benadering maakt de functies beter bespreekbaar en onderling vergelijkbaar. • Het resultaat van functiewaardering is toepasbaar voor beloning en ook voor andere doeleinden, zoals beoordeling, werving en selectie.
Enkele nadelen van functiewaardering:s • Als functiehouders zich krampachtig aan functiebeschrijvingen houden, wordt de organisatie star. Het is daarom verstandig om zoveel mogelijk flexibiliteit in het systeem in te bouwen.
• Invoering kan onrust geven bij het personeel. • Van de te verwachten rechtvaardige beloning komt in sommige situaties maar weinig terecht, omdat al bestaande hoge beloningen moeilijk kunnen worden teruggedraaid. • Het opzetten en invoeren van een systeem van functiewaardering kost doorgaans veel tijd en geld. Organisatiestructuren en functies veranderen meestal voortdurend; functiewaardering veroudert daardoor soms heel snel. Als voorbeeld kan flexplek groningen men hier de automatiseringsbranche noemen, waarin functies door nieuwe technologische ontwikkelingen steeds nieuwe inhouden krijgen en andere eisen aan medewerkers worden gesteld. Het bestaande functiewaarderingssysteem past hierbij niet meer op de nieuw ontstane functie-inhouden.
Bij het vaststellen van de beloning kan men uitgaan van de twee volgende methoden:6
Marktwaardemethode De beloning berust hierbij op een externe factor marktwaardemethode namelijk de vraag wat de persoon extern zou kunnen verdienen. In deze situatie is er geen sprake van een salarisbeleid: er bestaat nauwelijks een samenhang tussen de verschillende salarissen. Deze methode wordt niettemin veel toegepast bij kleine en middelgrote organisaties.