Uitzichtloze onderzoeksprojecten

De fout van gemaakte kosten houdt mensen te lang vast in slechte banen, ongelukkige huwelijken en uitzichtloze onderzoeksprojecten. Ik heb vaak kunnen waarnemen hoe jonge wetenschappers tot kantoor huren rotterdam┬áhet uiterste gaan om een tot ondergang gedoemd project te redden terwijl ze er beter aan zouden doen het op te geven en een nieuw project op te zetten. Gelukkig zijn er onderzoeksgegevens die erop wijzen dat deze fout ten minste in bepaalde situaties overwonnen kan worden. 4 De fout van gemaakte kosten wordt in economische en bedrijfskundige opleidingsprogramma’s besproken en als een vergissing aangemerkt, en de effecten van deze instructie zijn positief: er zijn aanwijzingen dat kantoor huren utrecht afgestudeerden in deze sectoren sterker bereid zijn dan anderen om een falend project op te geven. Spijt is een emotie en daarnaast ook een straf die we onszelf opleggen. De angst voor spijt speelt een rol bij veel beslissingen die mensen nemen (‘Als je dit doet, zul je er spijt van krijgen’ is een veelvoorkomende waarschuwing), en de ervaring van spijt is ons allen welbekend. Deze emotionele toestand is goed beschreven door twee Nederlandse psychologen die hebben opgemerkt dat spijt ‘vergezeld gaat van het gevoel dat je beter had moeten weten, door een onmachtig gevoel, door gedachten kantoor huren amsterdam over de fout die je gemaakt hebt en de kansen die verloren zijn gegaan, door de neiging jezelf een schop te geven en je fout te herstellen, en door het verlangen om de gebeurtenis ongedaan te maken en een tweede kans te krijgen’.5 Intense spijt is wat je ervaart wanneer je je heel gemakkelijk kunt voorstellen dat je iets anders doet dan wat je feitelijk gedaan hebt. Spijt is een van de contraf eitelijke emoties die worden opgeroepen door de beschikbaarheid van alternatieve werkelijkheden. Elke vliegtuigramp leidt tot bijzondere verhalen over passagiers die niet aan boord van het vliegtuig ‘hadden moeten zijn’: die pas op het laatste moment een stoel hadden gekregen, die van een andere luchtvaartmaatschappij waren overgenomen of die een dag eerder hadden willen vliegen maar hun vlucht hadden moeten uitstellen. Het gemeenschappelijke element in deze schrijnende verhalen is dat ze betrekking hebben op kantoor huren schiphol abnormale gebeurtenissen, en abnormale gebeurtenissen kunnen in de verbeelding gemakkelijker ongedaan worden gemaakt dan normale. Ons associatieve geheugen bevat een voorstelling van de normale wereld en de regels van deze wereld. Een abnormale gebeurtenis trekt de aandacht en activeert ook het idee van de gebeurtenis die onder dezelfde omstandigheden normaal zou Zl]n.