Uitgangspunten

Uitgangspunten – BVO gebouw: 10.000 m2 – VVO gebouw: 8.000 m2 – Huurprijs: € 1 80 per m2 VVO – Exploitatielasten: 1 5,0% van de huur – Exit yield in jaar 10: 8,5% – Kosten koper bij verkoop: 6,0% – Index contracthuur: 2,0% per jaar – Index markthuur: 1,5% per jaar – Kostenindex: 2,0% per jaar – Rendementseis: 8,0% – Exploitatieperiode: 10 jaar Gevoeligheidsanalyse, rekenen vergaderruimte huren rotterdam met afwijking van de basis aannamen – Van -25% tot 25%, in 11 stappen van elk 5% Risicoanalyse – Standaardafwijking huurprijs: 20% van de huurprijs in de basis aanname – Standaardafwijking exit yield: 2% procentpunt afwijking van de basis aanname Verder geldt 1. Alle bedragen betreffen prijspeil heden en zijn exclusief BTW; 2. 10-jarig huurcontract, huurder zal opteren vergaderruimte huren utrecht voor BTW-belaste verhuur. Vragen A 1. Zet de kasstroom van het object uit 2. Bereken de contante waarde van de kasstromen gegeven uw rendementseis 3. Stel: u investeert het onder 2 berekende bedrag, tegen welke BAR investeert u dan? B 1. Zet de totale kasstroom van het gebouw uit onder de aanname dat u het bij vraag A berekende bedrag investeert 2. Wat is de IRR van deze kasstroom? C U voert een vergaderruimte huren amsterdam gevoeligheidsanalyse uit. U wilt weten hoe de contante waarde van de kasstromen van het gebouw afwijkt als u andere aannamen doet voor de huurprijs, de exit yield, de index van de contracthuur en de markthuurindex. Van al deze parameters wilt u het spectrum van 75% tot 125% van de oorspronkelijke aannamen in 11 stappen van 5% uitwerken. (Bijvoorbeeld huur -25%, -20%, … +20%, +25%. Voer de gevoeligheidsanalyse volgens bovenstaande uitgangspunten uit. (Gebruik hiervoor de gegevenstabel van Excel). IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN D 1. Bereken voor de 4 parameters (huur, exit yield, index contracthuur en index markthuur) a. De maximale waarde van de contante waarde van de kasstromen b. De minimale waarde c. De bandbreedte 2. Zet de resultaten uit in een grafiek: op de horizontale as zet u de afwijking uit (van -25% naar 25%) en u voegt vervolgens de 4 variabelen en hun contante waarde toe 3. Welke parameter is het meest gevoelig? Welke parameters hebben weinig effect? E Stel: u neemt aan € 17 .500.000 in het gebouw te zullen investeren. 1. Wat is, gegeven deze investering en uw vergaderruimte huren schiphol basisscenario, uw IRR? 2. Voer dezelfde gevoeligheidsanalyse uit als onder vraag D maar laat nu zien wat, gegeven de investering, het effect op de IRR is bij afwijkingen van het basisscenario. F Uit de gevoeligheidsanalyse blijkt dat de huurprijs en de exit yield de belangrijkste parameters zijn. U besluit op deze variabelen een risicoanalyse uit te voeren. Voor de huurprijs neemt u een normale verdeling met als gemiddelde een huur van € 1 80 en een standaardafwijking van 20% van dit gemiddelde aan. Vervolgens wilt u weten wat u maximaal kan investeren gegeven een aangenomen betrouwbaarheid: wat kunt u investeren als u voor x% zeker wil zijn dat u uw rendement haalt? 1. Bereken deze investering voor een betrouwbaarheid van respectievelijk 90%, 80%, 70% en 60%. G U voert een zelfde analyse uit als onder F genoemd. Ditmaal doet u dit echter op basis van de exit yield. U neemt aan dat de exit yield normaal verdeeld is met een gemiddelde van 8, 5% en een standaardafwijking van 2% (procentpunten). 1. Voer dezelfde berekeningen uit als onder vraag F.