Uitbesteding van productie of distributielogistiek

Uitbesteding van productie of distributielogistiek Door uitbesteding van ( een gedeelte van) de productie, de opslag of het transport kan een onderneming vaste activa vrijmaken voor andere doeleinden. Vooral wanneer niet permanent gebruik wordt gemaakt van dergelijke hulpbronnen, ofwanneer er geen sprake is van strategische afhankelijkheid van derden, kan een dergelijke kantoor huren per uur rotterdam logistieke actie een positieve bijdrage leveren aan het ondernemingsresultaat. Zie voorbeeld 3.4.
F, 1 en J besteden u it
Onderneming F produceert salades. Zo gauw de salades geproduceerd zijn, worden ze getransporteerd naar het gespecialiseerde koel- en diepvriesdistributiecentrum van onderneming D. D verzorgt ook kantoor huren per uur utrecht de opslag, het voorraadbeheer, het orderverzamelen en het transport voor de ondernemingen 1 en J. 1 produceert onder andere ook ijs. Het seizoenpatroon van salades, ijs en diepvriesproducten verschilt sterk. Op deze
3.5.2 DuPont-analyse
wijze kan onderneming D zijn dure vierkante meters opslagruimte beter benutten dan de ondernemingen F, 1 en J afzonderlijk zouden kantoor huren per uur amsterdam kunnen. Bovendien rijden de vrachtwagens van D nu meer efficiente routes: meer klanten per route en hogere drops per stop. De ondernemingen F, 1 en J hebben op deze wijze hun vaste activa min of meer variabel gemaakt.
Return on investment DuPontanalyse
Het berekenen van de return on investment (ROI) kan op een eenvoudige wijze geheuren met behulp van de zogenoemde DuPont-analyse. De ROI wordt daarin berekend als een resultante van de brutowinstmarge, vermenigvuldigd met de omloopsnelheid van het vermogen. De winstmarge drukken we uit in procenten ten opzichte van de verkoopprijs.
De omloopsnelheid van het vermogen is van kantoor huren per uur schiphol belang om te zien hoe we het beschikbare geld benutten. De omloopsnelheid geeft de verhouding weer van de omzet gedeeld door het gemiddelde vermogen. In dit vermogen moeten we alle componenten meenemen die dit vermogen be”invloeden. In figuur 3.17 is een voorbeeld van een DuPont-schema gegeven in een machinefabriek.
FIGUUR 3.17 DuPont-schema van een machinefabriek. Bedragen in miljoenen euro
Met behulp van de gegevens uit figuur 3.17 kunnen we de ROI berekenen. Via de vertakkingen kunnen we de oorzaken van de ROI-prestatie achterhalen. Dit is terug te voeren tot een aantal kosten en vermogensposten. Logistiek heeft een sterke invloed op dit resultaat. Het terugbrengen van de
materiaalkosten met 1 % levert een verhoging van de ROI op van 15% naar 15,8%. Dat wil zeggen dat de ROI verhoudingsgewijs met 5,33% is toegenomen. Een blijvende verhoging van de ROI heeft een gelijkwaardige verhoging van de waarde van het bedrijften gevolg. Door 1 % inkoopbesparing kan het bedrijf wel 5,33% meer waard worden. In figuur 3.18 is weergegeven hoe we tot dit resultaat zijn gekomen. Op de website is een spreadsheet te vinden met alle gegevens van dit DuPont-schema (zie www.werkenmetlogistiek. noordhoff.nl).