Trends in vastgoedmanagement

Trends in vastgoedmanagement


De omgeving van de kantoorruimte te huur in utrecht vastgoedmanager is voortdurend in beweging. Hij wordt steeds geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen. Oude behoeften en concepten blijken te verdwijnen. Met andere woorden: de kantoor huren rotterdam continuïteit van de vastgoedorganisatie is niet op voorhand gegarandeerd. Om die continuïteit veilig te stellen zal de vastgoedmanager dus moeten inspelen op toekomstige ontwikkelingen, door trends te onderkennen. Vernieuwing is immers de enige zekerheid tot voortbestaan. Inzicht in de werking van trends is een belangrijke hulpbron bij het opstellen van strategische plannen en het waarborgen van de kleine bedrijfsruimte huren in leeuwardenn continuïteit. Wie wil er niet graag even een glimp van de nabije toekomst opvangen, voordat hij een belangrijk besluit neemt? Een trend voorspellen is echter onmogelijk. Er bestaat geen glazen bol waarin we de toekomst kunnen zien. Gelukkig kunnen we een trend wel in een vroeg stadium (proberen te) herkennen. Het is immers mogelijk om toekomstige ontwikkelingen binnen bepaalde bevolkingsgroepen te signaleren. En tijdig signaleren wat er verandert en uit welke hoek we het kunnen verwachten: op die manier kunnen marktanalyses helpen de juiste producten in de juiste aantallen en op de juiste plaats en tijd aan te bieden.
In hoofdstuk 2 is het grote kantoorruimte te huur in groningen begrip time span geïntroduceerd. Met name de vastgoedmanager moet ver vooruit kunnen denken. Vastgoed gaat immers langere tijd mee. Hoofdstuk 4 gaat in op trends. De time span van een kind van twee is omstreeks twee minuten. Naarmate een mens ouder wordt neemt zijn capaciteit, en daarmee zijn time span, toe. De top wordt tussen 50 en 60 jaar bereikt, maar het niveau van de top loopt uiteen. Bij sommigen is de time span uit te drukken in maanden of jaren, waarbij tien jaar een uitzondering is (zie ook Max Herold, Jaques, ‘Wing Easton en de (sociale) kwaliteit van organisaties’, 2007 op www.managementissues.com).
Vooruitzien heeft niets te maken met helderziendheid. Het betekent niet dat iemands visie juist is. Time span wil alleen maar zeggen dat men met een zekere tijd in de toekomst rekening houdt en deze tijd als een realiteit ervaart.