Ten aanzien van het NSL

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het NSL is een bundeling van alle gebiedsgerichte programma’s en alle rijksmaatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het NSL bevat alle maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren en alle ruimtelijke ontwikkelingen die de luchtkwaliteit verslechteren. Tegenover de winkel huren rotterdam maatregelen die het Rijk, provincies en gemeenten vanaf 1 januari 2005 nemen om de luchtkwaliteit in een gebied te verbeteren staan alle grote ruimtelijke activiteiten in het gebied waarover de overheden de komende vijf jaar een besluit willen nemen. Het betreft dan ruimtelijke, verkeers- en infrastructurele besluiten en vergunningen voor industriĆ«le installaties. De positieve effecten (maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren) moeten alle negatieve effecten (ruimtelijke projecten die de luchtkwaliteit verslechteren) winkel huren utrecht ruimschoots overtreffen. Tevens moeten alle huidige overschrijdingen tijdig worden opgelost, dat wil zeggen binnen de termijn die door de EU wordt gesteld.
Ten aanzien van het NSL zal eerst een beleidsvoornemen worden vastgesteld door de betrokken ministers. Na vaststelling van het beleidsvoornemen, zal VROM de Europese Unie om uitstel vragen voor het voldoen aan de grenswaarden. Daarna zal inspraak plaatsvinden over het beleidsvoornemen en wordt de Tweede Kamer gehoord. Hierna, in het voorjaar van 2009, wordt het winkel huren amsterdam kabinetsstandpunt – het NSL – vastgesteld. Het NSL zal naar verwachting begin 2009 in werking treden en heeft een looptijd van vijf jaar, waarna zo nodig een nieuw programma wordt opgesteld. Na vaststelling van het programma zijn tussentijdse wijzigingen mogelijk als: werkelijke gegevens over projecten en winkel huren schiphol maatregelen significant verschillen van de destijds aangenomen gegevens; uit de jaarlijkse rapportages blijkt dat beoogde luchtkwaliteit niet gehaald wordt.