Steeds opnieuw

Steeds opnieuw In dit deel van het boek is de rol van de tijd herhaaldelijk aan de orde gekomen. Het is aannemelijk om het leven van het ervarende zelf te beschrijven als een reeks van momenten flexplek huren rotterdam die elk op zich een waarde hebben. De waarde van een episode – die ik een hedonimeter-totaal heb genoemd is eenvoudigweg de som van de waarden van haar momenten. Maar dit is niet hoe episodes in ons denken worden voorgesteld. Het terugblikkende zelf, zoals ik het heb beschreven, vertelt ook verhalen en maakt keuzen, en noch de verhalen noch de keuzen houden zorgvuldig rekening met de tijd. In de verhalende modus wordt een episode voorgesteld aan de hand van enkele kritieke momenten, vooral flexplek huen utrecht het begin, de piek en het einde. Duur wordt verwaarloosd. We hebben deze gerichtheid op bijzondere momenten zowel gezien in de situatie met de koude hand als in het verhaal van Violetta. We hebben nog een andere vorm van verwaarlozing van duur gezien in de prospecttheorie, waarin een toestand wordt voorgesteld door de overgang naar die toestand. Het winnen van een loterij levert een nieuwe toestand van rijkdom op die enige tijd zal duren, maar de beslissingsutiliteit correspondeert met de verwachte intensiteit van de reactie op het nieuws dat je gewonnen hebt. Dat de aandacht zich van de nieuwe toestand zal terugtrekken en dat er ook andere aanpassingen aan de nieuwe toestand zullen plaatsvinden wordt verwaarloosd, omdat alleen de overgang naar de nieuwe toestand in beschouwing wordt genomen. Dezelfde gerichtheid op de overgang naar de nieuwe toestand en dezelfde flexplek huren amsterdam verwaarlozing van tijd en aanpassing zijn te vinden in voorspellingen van de reactie op chronische ziekten, en natuurlijk in de kokerillusie. De fout die mensen met de kokerillusie maken, is dat ze aandacht schenken aan geselecteerde momenten en verwaarlozen wat er op andere momenten gebeurt. In ons denken gaan we goed om met verhalen, maar ons denken lijkt niet goed toegerust te zijn voor het verwerken van tijd. In de laatste tien jaar hebben we veel nieuwe feiten geleerd over geluk. Maar we hebben ook geleerd dat het woord ‘geluk’ geen eenduidige betekenis heeft en niet gebruikt mag worden alsof dit wel het geval is. Soms laat de wetenschappelijke flexplek huren schiphol vooruitgang ons achter met meer raadsels dan daarvoor.