Speculatiekapitaal

Vervolgens: is de onderneming een economisch subject met een economisch belang? Voor de bakker op de hoek is dat gemakkelijk in te zien: hij is zijn onderneming. Maar in grotere organisaties treffen we naast kantoorruimte huren rotterdam de aandeelhouders het management aan. We zullen in dit boek over het management als actor in het economisch proces nog veel te verhalen hebben. Hier volstaat vast te stellen dat managers als groep hun eigen belangen hebben die niet vanzelfsprekend samenvallen met het aandeelhoudersbelang. Binnen het kantoorruimte huren utrecht ondernemingsverband hebben we dus, althans in theorie, te maken met twee economische subjecten. En zelfs als een manager wel consequent het hoogste rendement voor de aandeelhouder nastreeft, kan hij dat dan ook? Het rendement op een belegging bestaat uit twee componenten. Het dividend is rechtstreeks gerelateerd aan het bedrijfsresultaat, dus, zou men kunnen zeggen, aan het succes van de topmanager. Maar de component koerswinst is meestal veel belangrijker. In een financieel systeem dat wordt kantoorruimte huren amsterdam gedomineerd door speculatiekapitaal is de
relatie tussen bedrijfsresultaat en beurskoers echter lang niet altijd rechtstreeks – soms bijna afwezig, zoals de hype rond de ‘nieuwe economie’ aan het eind van de vorige eeuw liet zien. De koers van aandelen wordt bepaald door zo iets ongrijpbaars als ‘het beursklimaat’, dat geen manager kan bei:nvloeden. In de jaren negentig hebben topmanagers steeds meer persoonlijk belang gekregen bij het op peil houden van de beurskoers van hun onderneming. Opties kantoorruimte huren schiphol in aandelen van de eigen onderneming waren ooit bedacht als een instrument om hun beloning te koppelen aan de bedrijfsresultaten die zij realiseren. Het effect was echter dat het sturen van de koers een managementdoel op zichzelf werd, dat alte vaak afleidde van de eigenlijke bedrijfsactiviteiten. De fusiegolf van de jaren negentig is vooral uit dit streven te verklaren: alleen al het gerucht van een belangrijke overname dreef de aandelenkoers op. Waren al die fusies in het belang van de aandeelhouders? Van de tien grootste fusies in de wereld die in 2000 plaatsvonden, hadden er na een jaar tijd zes tot een koersdaling geleid, varierend van 23 tot 92%. 21 De tegenhanger van de fusie is de overname, eventueel vijandelijk. Dat is de straf voor topmanagers die de beurswaarde van hun onderneming verwaarlozen. lt is to have lunch or to be lunch, zoals zij het zelf graag uitdrukken.