Projectactiviteiten lnbreng(en)

Gerelateerde afbeelding

Een project is het geheel van activiteiten, uit te voeren door meerdere specialistische groepen in een tijdelijk samenwerkingsverband, dat gericht is op een duidelijk gespecificeerd resultaat dat binnen een begrensde tijd en met begrensde middelen bereikt dient te worden. Aan een kantoorruimte huren rotterdam projectgroep worden vanuit de verschillende organisatieonderdelen medewerkers toegewezen die zich vervolgens als team van medewerkers uit verschillende vakgebieden uitsluitend bezighouden met de realisatie van het project. Voor het project wordt een projectmanager aangesteld en worden overige benodigde mensen en middelen uit een ‘basisreservoir’ gelicht en ingezet op het project. De projectmanager kantoorruimte huren utrecht en de ter beschikking gestelde functionarissen keren naar de basisorganisatie terug zodra het project of een projectfase is gerealiseerd.
De projectmanager is de operationele chef die binnen een beschikbaar gesteld budget de verantwoordelijkheid draagt voor de voortgang en tijdige realisatie van het project. De projectmanager draagt zorg voor prioriteitstelling, voortgangsbewaking en bijsturing van activiteiten.
Bij toepassing van projectorganisatie worden in een bedrijf of instelling de activiteiten in twee groepen gerangschikt: de basisorganisatie, die gezien kan worden als het middelenreservoir; de projectgroep als de uitvoerende werkeenheid die een eenmalige operationele taakstelling heeft, bijvoorbeeld om een nieuw prototype benzinemotor te ontwikkelen, om een nieuw kantoorruimte huren amsterdam ziekenhuis te ontwerpen en te bouwen, of om een automatiseringsopdracht voor te bereiden en uit te voeren.
In de praktijk blijkt de organisatie van een project op zichzelf vaak tegen te vallen als deze niet goed is ingepast in de basisorganisatie. De basisorganisatie stoot dan de ‘storende en vreemde’ projectorganisatie af. Als reactie hierop gaat zo’n projectorganisatie een eigen leven leiden en zet zich af tegen de basisorganisatie. Ook wil men wel machtsmiddelen gebruiken (hoge functionarissen in de projectgroep) om de basisorganisatie te dwingen tot acceptatie. Nagenoeg iedere organisatie ondervindt ontwikkelingsproblemen door de steeds snellere technische kantoorruimte huren schiphol ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van de marketing. Nagenoeg alle afdelingen ondervinden dat. Indien de topleiding de ontwikkeling niet organiseert, ontstaan er vele naast en soms tegen elkaar werkende officiĆ«le en niet-officiĆ«le groepen die trachten de ontwikkelingsproblemen op te lossen.