Productiviteit hangt nauw samen met economische groei

Productiviteitsstatistieken vormen een glibberig terrein. Een voorbeeld. Een onderzoek van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) uit i999 lijkt op het eerste gezicht de Verenigde Staten aan te wijzen kantoorruimte huren rotterdam als het meest productieve land ter wereld. De gemiddelde Amerikaanse werknemer brengt per jaar een toegevoegde waarde voort van 49.905 dollar. Zijn Nederlandse collega komt niet verder dan 4i.453 dollar. Maar die vergelijking zegt niet zo veel als we vervolgens vaststellen dat de Amerikaan gemiddeld 200 uur per jaar meer werkt dan de Nederlander. Bekijken we de productiviteit per uur, dan is Nederland ineens de koploper, met een toegevoegde waarde van 32,20 dollar per uur tegenover kantoorruimte huren utrecht 30,66 dollar in de Verenigde Staten.
Productiviteit hangt nauw samen met economische groei. Als de mensheid geen kans had gezien haar productie te vergroten in relatie tot de inspanning die zij daarvoor levert, leefden we nog in het stenen tijdperk. Maar productiviteit vertoont een januskop, want tegelijkertijd wordt voortdurend werk vernietigd,juist omdat meer kan worden geproduceerd met minder inspanning. Als bedrijven kans zien efficienter te produceren, kunnen zij hetzelfde volume producten voortbrengen, of zelfs meer, met minder mensen. Verschillen in productiviteit kunnen op kantoorruimte huren amsterdam diverse manieren ontstaan. De hoeveelheid kapitaal per werknemer is een belangrijke factor. Naarmate meer kapitaal wordt toegevoegd aan een individuele werkplek zal de individuele productiviteit van de werknemer toenemen. Een draglinemachinist kan in een uur meer grond verzetten dan een landarbeider met een schop. Maar een dragline kost dan ook aanzienlijk meer dan een schop. Minstens zo belangrijk als kapitaal is echter de inspanning die mensen leveren om hun productieve capaciteiten te vergroten ende manier waarop arbeid wordt georganiseerd om een optimaal kantoorruimte huren schiphol gebruik te maken van die capaciteiten.
De productiviteit beslist over banen en inkomens. Sommige mensen zijn productiever dan andere en verdienen daardoor meer dan anderen. En sommige mensen zijn uitgesloten van werk omdat hun productiviteit zo laag is dat zij niet de output kunnen leveren die vereist is om een baan rendabel te maken.