Over beschikbaarheidscascades

Ik deel Sunsteins twijfel over de invloed van irrationele angst en beschikbaarheidscascades op overheidsbeleid in de context van risico. Ik deel echter ook Slovics overtuiging dat flexplek huren rotterdam wijdverspreide angst niet door beleidsmakers mag worden genegeerd, zelfs al is hij onredelijk. Rationeel of niet, angst werkt verlammend en beleidsmakers moeten proberen het grote publiek te beschermen tegen angst, en niet alleen tegen reële gevaren. Slovic benadrukte met recht de weerstand onder het grote publiek tegen flexplek huen utrecht beleidsvorming door experts die niet zijn verkozen en aan niemand verantwoording hoeven af te leggen. Bovendien kunnen beschikbaarheidscascades op de langere termijn voordeel bieden, aangezien ze betere definities van verschillende risico’s en een ruimer budget voor de bestrijding ervan opleveren. Het Love Canal-incident heeft niet alleen tot extra milieu-investeringen geleid, maar heeft milieuvraagstukken ook extra onder de aandacht gebracht. De werking van een democratie is zo nu en dan flexplek huren amsterdam rommelig, deels omdat de beschikbaarheids-en affectheuristieken die de
13. Beschikbaarheid, emotie en risico I 5 3
overtuigingen en attitudes van mensen vormen, vooringenomen zijn (hoewel ze in de juiste richting wijzen). De psychologie moet als basis dienen voor het ontwikkelen van risicobeleid waarin rekening wordt gehouden met zowel de kennis van experts als de emoties en intuïtie van de gewone man.
‘Ze heeft het steeds flexplek huren schiphol over een innovatie die grote voordelen biedt en nauwelijks iets kost. Ik vermoed dat ze zich laat leiden door de affe ctheuristiek.’
‘Dit is een beschikbaarheidscascade: een nietszeggende gebeurtenis die opgeblazen wordt door de media totdat het over niets anders meer gaat.’