Orderverzamel· lijsten


De capaciteitsplanning maakt een inschatting van de werklast in het Capaciteits· magazijn en zet deze om in personeelsbehoefte. Deze planning wordt enkele planning dagen van tevoren gemaakt. De wave planning & monitoring vindt plaats gedurende de dag zelf. Hierbij Wave planning kent de planner werk toe aan de medewerkers in het magazijn. Deze & monitoring werkzaamheden worden continu gevolgd door het systeem. Op deze manier kunnen er andere, eventueel kantoor huren rotterdam belangrijkere, taken worden toegewezen aan een medewerker als dit nodig is.
Het derde niveau bestaat uit task management. Het systeem wijst automatisch taken toe aan de medewerkers. Het systeem houdt hierbij rekening met prioriteit van opdrachten en efficientie. Performance management is het vierde niveau in het magazijnbeheer. De managementinformatie wordt dagelijks verzameld. De manager in het magazijn kan over een bepaalde tijd de knelpunten evalueren en deze voorleggen aan de medewerkers. Hierdoor is er sprake van continue kantoor huren utrecht verbetering.
Tegenwoordig beheren logistiek dienstverleners vaak de voorraad van hun klanten. Zij stellen aanvullende eisen aan een WMS, omdat zij goederen van derden beheren in plaats van eigen goederen. Vaak bezitten logistiek dienstverleners een zogenoemd ‘public warehouse; waarin goederen van meerdere klanten opgeslagen liggen. Dit zorgt voor schaalvoordelen, een reden waardoor uitbesteden van deze taken voor bedrijven vaak goedkoper is dan in eigen beheer uitvoeren. Het is belangrijk om in een public warehouse voor elk bedrijf een aparte voorraadadministratie bij te houden, zodat goederen niet verwisseld kunnen worden. Niet elke WMS biedt de mogelijkheid om meerdere voorraadadministraties naast elkaar kantoor huren amsterdam uit te voeren. Het zou tevens efficient zijn om een orderverzamelaar meerdere orders van verschillende opdrachtgevers te laten verzamelen, dit is ook nog niet met elke WMS mogelijk (Te Lindert, 2008).
Een WMS moet kunnen inspelen op gebeurtenissen die zieh afspelen buiten de eigen werkomgeving. Een distributiecentrum is niet meer een onafhankelijk opererend onderdeel. Gebeurtenissen in andere fases van de supply chain kunnen van grote invloed zijn op het werk binnen het magazijn. Als er vertraging optreedt in een levering tijdens het transport van goederen, dan heeft dit invloed op de werkzaamheden in het magazijn.
Een belangrijk onderdeel van warehousemanagement is labour management. Labour management zorgt ervoor dat de werknemers in het magazijn op effectieve wijze taken toebedeeld krijgen. Hierbij moet worden gekeken naar efficientie en urgentie. Efficientie wanneer de tijd en mimte dat toestaan, maar kantoor huren schiphol urgentie wanneer er haast bij een bepaalde opdracht geboden is.
Een handige tool op het gebied van warehousemanagement, is radio frequency identification (RFID). RFID is simpelweg het identificeren van goederen aan de hand van tags. RFID is geen nieuwe techniek, maar de laatste jaren wordt pas ingezien hoe handig het gebruik ervan is in de logistiek. Door middel van RFID kan men de huidige en voorgaande fysieke bewegingen en informatiestromen van een product zien.