Ontvangen en overdragen van informatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ontvangen en overdragen van informatie Een leidinggevend functionaris moet steeds goed op de hoogte zijn van wat er rondom en binnen zijn bedrijfseenheid gebeurt. Om tijdig problemen te kunnen kantoor huren rotterdam signaleren is informatie nodig. De bedrijfseenheid dient steeds tijdig en voldoende informatie te ontvangen om doeltreffend op gebeurtenissen te kunnen reageren.
Nemen van hes/uiten Elke leidinggevende functionaris komt te staan voor onvoorziene situaties, ook al streeft men steeds naar planmatige actie. Soms worden problemen lange tijd genegeerd, waardoor ze uiteindelijk in een acute crisis resulteren. Problemen kan men dan niet uit de weg gaan, bijvoorbeeld kantoor huren utrecht bij een conflict tussen afdelingen of ondergeschikten, of een plotseling stagneren van de toevoer van hulpbronnen. Hiervoor moet men dan uiteraard oplossingen vinden en beslissingen nemen. Allereerst moet men er dan voor zorgen dat door aanpassingsmaatregelen zo snel mogelijk verder gewerkt kan worden. Voorts moet men zoeken naar structurele aanpassing of verandering zoeken, om kantoor huren amsterdam te voorkomen dat dezelfde problemen zich weer voordoen.
Tijd management Leidinggevende functionarissen dienen de vaardigheid te bezitten een goed ‘tijdmanagement’ te voeren. Zij moeten ervoor zorgen niet het gevoel te krijgen geleefd te worden. Rekening houdend met te voeren werkoverleg en de nodige inspraak is het bijvoorbeeld van belang de ‘kunst’ van het effectief vergaderen als vaardigheid aan te leren.
Te rreinkennis en resultaatgerichtheid Prioriteiten stellen en aan anderen overlaten wat maar mogelijk is, is uiteraard van belang. Het afhandelen van de zaken in de juiste volgorde is trouwens een belangrijke vaardigheid voor een ieder die doeltreffend wil werken. Leidinggevende kantoor huren schiphol functionarissen moeten terreinkennis hebben en dienen resultaatgericht te werken. Zowel voor henzelf als voor hun medewerkers is dit, in termen van te bereiken resultaten, een maatstaf voor hun functioneren. Met andere woorden, resultaten van het werk dienen tastbaar te worden (gemaakt).