Normen, verrassingen en oorzaken

Normen, verrassingen en oorzaken
De centrale kenmerken en functies van Systeem I en Systeem 2 zijn nu beschreven, waarbij ik mij met name op Systeem I heb gericht. Als ik even wat metaforen door elkaar mag halen: ons hoofd omvat flexplek huren rotterdam een zeer krachtige computer, niet snel naar moderne hardwaremaatstaven, maar zeer wel in staat de structuur van de wereld om ons heen te modelleren door middel van het leggen van verschillende associatieve verbanden in een uitgebreid netwerk van ideeën. Wat er precies in deze associatieve machine wordt geactiveerd, kunnen we niet controleren, maar Systeem 2 heeft wel enige controle over het geheugen. We kunnen ons geheugen doorzoeken en programmeren, zodat het detecteren van een flexplek huen utrecht voorval in onze omgeving onze aandacht kan trekken. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op wat Systeem 1 zoal kan.
Normaliteit inschatten De voornaamste functie van Systeem I is om een model van uw persoonlijke belevingswereld te onderhouden en bij te werken. Dit model wordt opgebouwd uit associaties tussen ideeën, gebeurtenissen, handelingen en ontwikkelingen die met enige regelmaat plaatsvinden, tegelijkertijd of binnen een redelijk kort tijdsbestek. Naarmate deze associaties sterker worden, zullen ze de structuur van de gebeurtenissen in uw leven gaan vertegenwoordigen en zowel uw interpretatie van het heden als uw toekomstverwachtingen bepalen. Verrassingen flexplek huren amsterdam maken een essentieel onderdeel uit van ons mentale leven en de verrassing zelf is de duidelijkste indicatie van hoe we de wereld om ons heen opvatten. Verrassingen komen in twee vormen. Sommige verrassingen zijn actief en bewust -u weet dat u aan het wachten bent op iets wat staat te gebeuren. Wanneer het moment nadert, verwacht u het geluid van een dichtslaande deur te horen, van flexplek huren schiphol een kind dat terugkeert van school. Als de deur opengaat, verwacht u de stem van een bekende te horen. U zult verrast zijn als een dergelijke verwachte gebeurtenis niet plaatsvindt.