NEN-ISO-certificering NEN-ISO

NEN-ISO-certificering NEN-ISO- Naast het INK kennen we ook de NEN-ISO-certificeringen. Die zijn ervoor certificeringen bedoeld om enerzijds de organisatie van een bedrijfvast te !eggen. Anderzijds hebben zij ook ten doel om de processen te verbeteren. Voor een organisatie is het zinvol om de bereikte kantoor huren rotterdam kwaliteit vast te !eggen, ook wel borgen genoemd. Dat borgen kan worden gedaan door standaards aan te Kwaliteitszorg !eggen zoals NEN-ISO. We zijn nu aangekomen bij het begrip ‘kwaliteitszorg’ ende daarbij behorende normen. De kwaliteitsbegrippen worden centraal vastgelegd in internationale standaards. Het vastleggen van de kwaliteits
normen wordt gedaan door de International Organization for Standardization (ISO). Deze organisatie telt inmiddels negentig Jeden, dat wil zeggen: landen waarbinnen de normen geaccepteerd worden. Op 23 februari 1947 werd de ISO-organisatie officieel opgericht. In 1951 werd de eerste norm gepubliceerd die technisch van aard was: ‘standard reference temperature for industrial length’. Naarmate de tijd vordert, wordt de standaardisatie meer gericht op organisatorische aspecten.
De eisen vanuit de militaire industrie liepen ook hier weer voorop. De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) ontwikkelde in 1959 kwaliteitseisen voor leveranciers. Vanuit Amerika kwamen in 1969 nieuwe eisen: Allied QualityAssurance Publications (AQAP). Alleen leveranciers die aan deze kantoor huren utrecht kwaliteitsnormen voldoen, mogen aan de NAVO leveren. De eisen in AQAPl toten met AQAP4 waren uitgebreid van toepassing op de defensie-industrie in de jaren zeventig. In 1987 werden deze eisen vertaald naar de civiele industrie in het kader van de International Organization for Standardization (ISO). Zie hiervoor www.iso.org. De Nederlandse normen worden met NEN aangeduid (www.nen.nl). De door Nederland geaccepteerde ISO-normen geeft men aan met NEN-ISO. Voor Nederlandse kwaliteitsbegrippen wordt de NEN-ISO 9000 gehanteerd: normen voor kwaliteitszorg en kwaliteitsborging; richtlijnen voor de keuze en toepassing. Voor kwaliteitszorg geeft de NEN-ISO 9000 de volgende definitie:
Kwaliteitszorg is het zodanig afstemmen van de eigenschappen en kenmerken van het te leveren product of de dienst en van de organisatie die deze voortbrengt op de eisen van afnemers, dat continu tegen acceptabele kantoor huren amsterdam kosten aan deze eisen tegemoet kan worden gekomen.
Kwaliteitszorg wordt ge’institutionaliseerd door een van de certificaten uit de NEN-IS0-9000-reeks. Het behalen van een van deze certificaten is vaak van belang omdat de klant dit vereist. Een klant ziet dit vaak als een minimumeis
voor de beheersing van de organisatie. Een ISO-certificaat is te zien als een 150-certificaat diploma; het zegt niets over het daadwerkelijk presteren van bedrijven. Een fabrikant van betonnen zwemvesten zou een ISO-certificaat kunnen behalen, wordt weleens pesterig gezegd. Een ISO-certificaat is een basis voor de verbetering. Je zou het de heipalen onder het verbetergebouw kunnen noemen. Zowel het INK als het ISO hebben nuttige bijdragen geleverd aan het bewustzijn van de medewerkers. Nu kantoor huren schiphol merkt men echter dat er steeds meer bedrijven zijn die de ISO-certificaten niet langer verlengen. Dat kamt mede door de relatiefhoge kosten die eraan verbanden zijn. We zullen ans dan ook in de volgende paragraaf gaan richten op methoden die zieh concentreren op meer Ione nde verbeteringen.