Morele verplichting

Een grote meerderheid (73 procent) beschouwde deze handelwijze als aanvaardbaar. Het blijkt dat de werkgever geen morele verplichting heeft om 9 dollar per uur te betalen. Het recht daarop is persoonsgebonden: de huidige werknemer heeft recht op behoud van zijn loon zelfs als de marktsituatie de werkgever zou toestaan een loonkorting op te leggen. De vervangende werknemer kantoor huren rotterdam heeft geen recht op het referentieloon van zijn voorganger en daarom mag de werkgever het loon korten zonder het risico dat hij als oneerlijk wordt beschouwd. Het bedrijf heeft een eigen recht, namelijk zijn bestaande winstniveau handhaven. Als het geconfronteerd wordt met een dreiging van verlies, is het gerechtigd dit verlies aan anderen over te dragen. Een ruime meerderheid van de respondenten was van mening dat het voor een bedrijf niet oneerlijk is om het loon van zijn werknemers te verlagen kantoor huren utrecht wanneer het minder winstgevend wordt. De regels die we opstelden, hadden zowel betrekking op rechten van het bedrijf als op rechten van individuen waarmee het bedrijf te maken heeft. Wanneer het bedrijf bedreigd wordt, is het niet oneerlijk als het bedrijf zelfzuchtig is. Het wordt zelfs niet van het bedrijf verwacht dat het een deel van het verlies op zich neemt: het mag verlies doorgeven. Er golden verschillende regels voor wat het bedrijf mocht doen om zijn winsten te vergroten of teruglopende winsten te vermijden. Als een bedrijf zijn productiekosten terugdrong, eisten de kantoor huren amsterdam eerlijkheidsregels niet van het bedrijf dat het deze meevaller met zijn klanten of werknemers zou delen. Natuurlijk hadden onze respondenten meer waardering voor een bedrijf en beschouwden ze het als eerlijker als het klanten of werknemers in toegenomen winsten liet delen, maar ze merkten het bedrijf niet aan als oneerlijk als het dit achterwege liet. Ze toonden zich alleen verontwaardigd als een bedrijf zijn macht gebruikte om informele contracten met werknemers of klanten te verbreken en een verlies aan anderen op te leggen teneinde zijn winst te vergroten. De belangrijke opgave voor onderzoekers van economische eerlijkheid is niet het ideale gedrag vaststellen, maar de scheidslijn vinden tussen aanvaardbaar gedrag en handelingen die schande en bestraffing met zich meebrengen. We waren niet optimistisch toen we ons verslag over dit onderzoek inzonden naar de American Economie Review. Ons artikel stelde vraagtekens bij het onder economen algemeen gekoesterde inzicht dat economisch gedrag door kantoor huren schiphol eigenbelang wordt geregeerd en dat aandacht voor eerlijkheid doorgaans geen rol speelt. Daarnaast baseerden we ons op enquĂȘtegegevens, waarvoor economen over het algemeen weinig respect hebben. Niettemin legde de hoofdredacteur van het tijdschrift ons artikel ter beoordeling voor aan twee economen die zich niet aan deze conventies gebonden voelden (later werd hun identiteit aan ons geopenbaard; het waren de meest welwillende beoordelaars die de hoofdredacteur had kunnen vinden). Het artikel wordt vaak geciteerd en de conclusies van het artikel hebben de toets van de tijd doorstaan. Recenter onderzoek heeft steun gegeven aan de observaties over eerlijkheid in verband met een referentiepunt en heeft ook aangetoond dat aandacht voor eerlijkheid in de economie een belangrijke rol speelt, iets wat we vermoed hadden maar niet bewezen.14