Menselijk kapitaal

De reden is dat de oorspronkelijke aanname van het technologisch determinisme niet klopt. Want de technologische ontwikkeling is geen deus ex machina: zij voltrekt zieh in een maatschappelijke en organisatorische context. Technische productiemiddelen vormen slechts een hulpmiddel; kantoorruimte huren rotterdam zij zijn een noodzakelijke maar onvoldoende voorwaarde om de waarde van de maatschappelijke voortbrenging van producten en diensten te vergroten. Om het technisch productieapparaat heen worden productieprocessen ontworpen en ingericht, waarin de productietaken van mensen worden ingepast. De structuur kantoorruimte huren utrecht van het productieproces bepaalt uiteindelijk de toegevoegde waarde van de menselijke arbeid. Om de productiviteit en de creatie van maatschappelijke welvaart te verklaren, moeten we niet alleen kijken naar de techniek zelf, maar ook naar de manier waarop zij wordt toegepast. Dat brengt ons terug bij de cruciale rol die de kwaliteit van de arbeid speelt in het economisch proces, bij het menselijk kapitaal. In de loop van de tijd neemt de waarde van dit kapitaal steeds meer toe, waardoor het de doorslaggevende groeifactor wordt. In een Duits onderzoek werd de verhouding tussen de waarde van het financieel kapitaal en het menselijk kapitaal in de jaren twintig geschat op 5:i. In de jaren zeventig werd een verhouding gemeten van 3,2:1 en eind jaren tachtig van 2,2:1. 21
Het menselijk kapitaal wordt steeds kantoorruimte huren amsterdam meer de cruciale groeifactor. Want in de gei:ndustrialiseerde wereld is financieel kapitaal in overvloed beschikbaar. Menselijke talenten zijn schaars.
Menselijk kapitaal
Net zoals de waarde van een bedrijf uit meer bestaat dan uit gebouwen en machines, omvat het nationaal vermogen van een land meer dan het grondgebied ende infrastructuur. De belangrijkste factor is het menselijk kapitaal dat, net als financieel kapitaal, in principe kan worden kantoorruimte huren schiphol gemeten in termen van investering en vermogen (ofvoorraad). Dat heeft de OESO gedaan in een onderzoekspublicatie waarin alle feiten en cijfers zijn gecombineerd waar deze instelling maar de hand op kon !eggen. 22