Marktaandeel in een snelgroeiende markt

Een vraagteken is een toekomstige ‘troef’ of ‘niet’. Zulke producten hebben nu nog een relatief laag marktaandeel in een snelgroeiende markt. Ze vergen forse investeringen voordat ze (eventueel) sterren worden. De ondernemer zal daarom awegen of zo’n product die investeringen waard is, of kantoor huren per uur rotterdam dat hij het product zal afvoeren voordat het een winkeldochter wordt. Een winkeldochter is een product met een zwakke marktpositie en met weinig groeipotentie. Deze producten kunnen positieve ofnegatieve cashflows en kantoor huren per uur utrecht resultaten genereren.
De hiervoor beschreven portfoliobenadering van producten geeft belangrijke aanwijzingen voor het dirigeren van de kasstroom ter verbetering van de samenstelling van het assortiment. Men gaat er daarbij van uit dat de kasontvangsten van de producten toenemen met hun relatieve marktaandeel en dat hun kasbehoeften stijgen met de marktgroei. Uit deze analyse kantoor huren per uur amsterdam kamt naar voren dat de melkkoeien een nettokasstroom genereren voor de voorziening in de kasbehoeften van bepaalde sterren en vraagtekens, alsmede voor het ontwikkelen van nieuwe producten.
Groeistrategie Producten kunnen doorgaans op verschillende markten worden afgezet. Product-marktDe combinatie van een product en een markt noemt men een product-combinatie marktcombinatie (pmc). Op grond van de combinatie oud/nieuw en (pmc) product/markt is Ansoff (1968) gekomen tot vier groeistrategieen voor het assortiment.
Marktpenetratie is het dieper doordringen van bestaande producten op bestaande markten door meer af te zetten aan bestaande afnemers en nieuwe afnemers te verwerven in bestaande markten.
Marktontwikkeling is het ontwikkelen of aanboren van nieuwe markten voor bestaande producten, bijvoorbeeld door het openen van additionele geografische markten of het ontwikkelen van nieuwe kantoor huren per uur schiphol marktsegmenten.
Productontwikkeling is het lanceren van nieuwe producten op bestaande markten. Dit kan worden verwezenlijkt door een assortimentsuitbreiding.
Diversificatie is het brengen van nieuwe producten op nieuwe markten. Deze groeirichting kan worden gerealiseerd door nieuwe producten aan te bieden aan andere dan de huidige afnemers.
De groeistrategie van een bedrijf moet binnen de matrix van figuur 2.9 beperkt worden tot een stap. Dat wil zeggen dat men nooit een oud product uit een oude markt mag uitbreiden met een nieuw product in een nieuwe markt.
TUSSENVRAAG 2.8 Pan Holdings is importeur van onder andere VW, Audi, Seat en Skoda. Meer dan de helft van haar omzet kamt echter uit andere activiteiten: als importeur van mobiele telefoons en vorkheftrucks (Linde) en als producent van industriele lagers. In de krant lazen we het bericht dat Pan samen met Macintosh (Kwantum, Halfords) een winkelketen heeft geopend met een telecommunicatieassortiment – als concurrent van Primafoon. Hoe past deze strategie in de product-marktmatrix van Pan?