Manager en organisatiecultuur

Gerelateerde afbeelding
Wanneer een nieuw aangestelde medewerker een organisatie leert kennen, of een nieuw aangetrokken manager verandering in een organisatie wil aanbrengen, zal men zich steeds moeten realiseren dat een organisatie meer is dan structuur en gedrag volgens richtlijnen en procedures. Bij nadere kennismaking stuiten we doorgaans ook op ‘iets’ in organisaties, dat tot op zekere hoogte ongrijpbaar is. In uitspraken, denk- en handelwijzen van mensen in organisaties wordt kantoor huren rotterdam dit ‘iets’ wel als zeer bepalend ervaren. Dit ‘iets’ zijn we de laatste jaren ‘organisatiecultuur’ gaan noemen.
organisauesrrucruur Een organisatiecultuur wordt allereerst gevormd door de heersende idee├źn die een (groot) waarden aantal organisatieleden uitdragen en met zich meedragen in termen van geldende waarden, normen normen en overtuigingen. Waarden houden verband met zaken die mensen belangrijk vingedrag den, en bepalen dan bewust – maar veelal onbewust – het menselijk kantoor huren utrecht gedrag. Gedrag uit zich in organisaties in de wijze waarop leiding wordt gegeven en mensen met elkaar omgaan, in de dingen die organisatieleden doen of nalaten en in de keuzen die worden overtuigingen gemaakt. Achter dit gedrag gaan waarden en normen, verwachtingen, overtuigingen en houdingen schuil die een belangrijke rol spelen. Dit is nu de bestaande organisatiecultuur. Uit ‘loyaliteit aan het bedrijf (waarde) komt bijvoorbeeld voort dat we ‘op tijd zijn’ (norm) en dat ook belangrijk vinden. In kantoor huren amsterdam overtuigingen brengen organisatieleden dit ook gevraagd of zelfs ongevraagd tot uitdrukking. Overtuigingen zijn de opvattingen en meningen over de werkelijkheid, die organisatieleden uitdragen. Het brengt hen ertoe bepaald gedrag te vertonen, informatie op een bepaalde wijze te verspreiden enzovoort. Op zichzelf kantoor huren schiphol genomen ordent een overtuiging de specifieke ervaringen. Dit houdt tevens in dat zich daarmee dus beelden, respectievelijk vertekeningen kunnen gaan voordoen, bijvoorbeeld in uitspraken in een productieafdeling in een middelgroot industrieel bedrijf ‘”. die stafmedewerkers; bij ons zijn ze veel te theoretisch’ of ‘”. researchmanagers zijn altijd te laat’.