Management-in-actie

Gerelateerde afbeelding

Management-in-actie ‘Als de samenleving geen toekomst meer heeft, heeft mijn bedrijf ook geen toekomst meer’
Economische groei in 2002 in hel westen zou ook de welvaart in hel zuiden vergroten. Na l l september 200 1 is dil idee verlaten, zegt dr. Claude Fussler, directeur van de World Business Council on Sustainable Developmenl, waar kantoorruimte huren rotterdam onder andere Shell en Toyota lid van zijn.
‘Als de samenleving geen wekomst meer heeft, heeft mijn bedriJf ook geen wekomst meer. Die boodschap zou iedere manager en ondernemer boven zijn bureau en zijn bed moeten hangen·, aldus dr. Claude Fussler. De Fransman is na een carrière bij Dow Europe, directeur geworden van de World Business Council on Suslainable Developmenl. ‘Als gevolg van de mondialisering is de hele wereld klant kantoorruimte huren utrecht geworden van de ondernemer. Niel alleen de rijke westerlingen maar ook de mensen in landen waar hel gemiddeld jaarlijks inkomen onder de 500 dollar per jaar ligt. En de mensen die nog geboren moeten worden, warn ook toekomstige generaties hebben recht op een leefbare wereld.’ Fussler was in Nederland ter gelegenheid van hel vijfjarig bestaan van EET, het innovatieprogramma Economie, Ecologie en Technologie. In het kader van dal programma ornw ikkelen bedrijven en kennisinstellingen de duurzame technologie van morgen. In de wandelgangen spreekt hij verrassend openhartig. Over de invloed van te lang durende subsidies bijvoorbeeld, maar kantoorruimte huren amsterdam ook over de free riders, bedrijven die er in sociaal en ecologisch opzicht een zootje van maken door geschreven en ongeschreven regels te ontwijken. Aan de schandpaal er mee, vindt Fussler, want ze verpesten het voor de bedrijven die wel hun maatschappelijke verantwoordelijkheid kennen en nemen. Fussler noemt als voorbeeld hel farmacemische bedrijf Novanis dat Glivec heeft ontwikkeld, een medicijn tegen leukemie bij kinderen. ‘Een zeer duur medicijn; de behandeling loopt in de honderden dollars per patiënt. Desondanks heeft de president-directeur gezegd kantoorruimte huren schiphol dat er geen kind in de wereld mag overlijden, omdat het niet over hel medicijn kan beschikken. Hij heeft zijn verkopers uitgedaagd om nieuwe methoden te vinden om hel medicijn aan de man te brengen en er toch nog wat op Le verdienen.’ Wellicht een gevoelig voorbeeld, maar volgens Fussler illustreert dil een ingrijpende omslag in hel denken, niet alleen bij de hoogste baas van Novanis, maar in het internationale bedrijfsleven in het algemeen.