Leveringsbetrouwbaarheid

Leveringsbetrouwbaarheid is een begrip dat gewoonlijk wordt toegepast op leveranciers. Het begrip heeft dan betrekking op de betrouwbaarheid van een leverancier inzake de overeengekomen leveringsvoorwaarden betreffende kwaliteit, kwantiteit en levertijd. Het begrip betreft de input van flexplek huren rotterdam een organisatie. We zullen de begrippen servicegraad en customer-serviceniveau als synoniemen beschouwen. Eerst gaan we nog nader in op het begrip customer service en daarna bespreken we de elementen van customer service.
Het begrip customer service Het begrip customer service heeft in de afgelopen decennia een ontwikkeling doorgemaakt waarin drie stadia kunnen worden onderscheiden (La Londe e.a., 1988): 1 Customer service flexplek huen utrecht als een activiteit. Ondernemingen hanteren het begrip ‘customer service’ voor activiteiten die verband houden met zaken als orderverwerking en de afhandeling van klachten. Customer service wordt eerder gezien als een activiteit die als losstaand moet worden beheerst, dan als een integraal onderdeel van de totale ondernemingsdoelstelling. 2 Customer service als een prestatiemaatstaf Sommige bedrijven zien customer service als een prestatiemaatstaf, bijvoorbeeld: wij leveren 95% van onze orders binnen 24 uur compleet uit. Deze prestatiemaatstaven geven een onvolledig beeld van de werkelijke customer-serviceprestatie: ze zijn vastgesteld vanuit de organisatie en worden niet gemeten bij de aankomst bij de klant. 3 Customer service als een managementfilosofie. Customer service is nauw verbanden met flexplek huren amsterdam het marketingconcept. Net zoals dat het geval is in het marketingconcept moet het customer-serviceconcept in de gehele organisatie doordringen; het is niet de exclusieve verantwoordelijkheid van een functionele afdeling.
Custorner service is een kJantgerichte ondernemingsfilosofie die alle elementen betreffende het raakvlak met de klanten integreert en beheerst, binnen een voorafvastgesteld optimum van kosten en service.
Illustratiefvoor de verschillende interpretaties van het begrip customer service zijn enige uitspraken uit het onderzoek van La Londe en Zinser (1976). Daarin worden onder andere de volgende betekenissen flexplek huren schiphol gegeven aan customer service: • alle activiteiten die nodig zijn om klantenorders te registreren, te produceren, te distribueren en te fabriceren, waarbij zo veel mogelijk wordt geprobeerd fouten te voorkomen; • het betrouwbaar en just in time (JIT) uitleveren van bestellingen; • alle communicatie met klanten over orders, bestellingen, afleveringen, facturering en naservice.