Kwaliteitskringen

Gerelateerde afbeelding

Kwaliteitskringen ontstonden in de jaren vijftig in Japan toen men zich in het Japanse bedrijfsleven onder invloed van idee├źn van Deming, Juran en Ishikawa met de organisatie van de totale kwaliteitsbeheersing ging bezighouden. Er ontstonden binnen bedrijven, ook op de werkvloer, werkgroepjes (‘cirkels’), die kwaliteitsproblemen op de eigen afdeling gingen analyseren en oplossen, technieken van kwaliteitscontrole bestudeerden en leerden toepassen in het eigen werk. Later zijn deze kwaliteitscirkels zich, naast kwaliteitsproblemen, ook kantoorruimte huren rotterdam gaan bezighouden met productieproblemen en met het analyseren van problemen in de eigen werksituatie, zoals veiligheid, samenwerking, communicatie en dergelijke. Op deze wijze kunnen medewerkers meer gemotiveerd raken ten aanzien van hun werk en organisatie.
Het doel van kwaliteitscirkels is het bereiken van kwaliteitsverbetering in de ruime betekenis van het woord: van het kantoorruimte huren utrecht product of de diensten, van de werkmethode, maar zeer zeker ook in de wijze van samenwerken, van het te verrichten werk als zodanig en de veiligheid in het werk. Door gebruik Le maken van kwaliteitscirkels vergroot men de motivatie van de medewerkers door hen te betrekken bij het oplossen van problemen in de eigen werksituatie. Training en opleiding in het gebruik van methoden en technieken en zorgvuldige planning van en begeleiding bij invoering van kwaliteitscirkels zijn noodzakelijk te vervullen voorwaarden. Kostenbesparingen gaan bij toepassing in het algemeen gepaard met een grotere betrokkenheid en meer plezier in het werk. In de ruimtelijke indeling kantoorruimte huren amsterdam en de routebepaling (van een productiebedrijf) is meestal een patroon te herkennen in de opstelling van de productiemiddelen: de ‘lijnopstelling’, de ‘functionele opstelling’ of de ‘groepsgewijze opstelling’. lijnopstelling In de lijnopstelling worden de productiemiddelen in een zogenoemde productielijn opgesteld in volgorde van de te verrichten bewerkingen; als dit gemechaniseerd en aaneengekoppeld is, ontstaat de lopende band. functionele opstelling In de functionele opstelling worden productiemiddelen die dezelfde functie hebben bij elkaar gezet en in een volgorde opgesteld die voor de productiegang van de meeste producten geldt, na elkaar bijvoorbeeld de afdelingen zagen, boren, montage, verpakking. groepsgewijze opstelling In de groepsgewijze opstelling vervaardigt een productiegroep in onderlinge samenwerking een kantoorruimte huren schiphol eindproduct of een afgeronde component die in een andere afdeling in het eindproduct wordt ingebouwd. De groep is dan een ‘mini-fabriek in de fabriek’, bijvoorbeeld een groep die versnellingsbakken voor auto’s produceert die elders in de organisatie in de bewerkingsstation auto worden ingebouwd. Op een ‘bewerkingsstation’ worden verschillende bewerkingen met behulp van de daar beschikbare productiemiddelen uitgevoerd en wordt een eindproduct, bijvoorbeeld een scheerapparaat of een belangrijk onderdeel van een auto, geassembleerd.