INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN

In de volgende hoofdstukken komen de beslissingen die in het vastgoedproces genomen worden meer in detail aan de orde. Hieronder volgen enkele eenvoudige regels die altijd in combinatie moeten worden toegepast. Netto contante waarde NCW INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN {Met de uitdrukking NCW@rendementseis bedoelen we de netto contante waarde gegeven (In het Engels at, vandaar het at-sign @) een rendementseis). In de volgende hoofdstukken zullen meer beslissingsregels aan de orde komen. 2. 15 Contante waarde goedkoop kantoor huren rotterdam methodiek anders toepassen In de berekening van de (netto) contante waarde zitten een drietal onbekenden: de kasstromen, de rente of discontovoet en mogelijk de investering. In onze berekeningen zijn we er steeds vanuit gegaan dat we de kasstromen en de rente kennen en vervolgens de netto contante waarde kunnen goedkoop kantoor huren utrecht berekenen. In het algemeen geldt voor een vergelijking met n onbekenden dat als we n-1 van deze onbekenden kennen, we de ontbrekende onbekende kunnen berekenen. Op die manier kan ook de vergelijking voor de contante waarde gebruikt worden. Voorbeelden hiervan zijn: Gegeven een investering, exploitatielasten en een mogelijke restwaarde bij verkoop en een rendementseis: wat is de huur die we het eerste jaar moeten berekenen als we er vanuit gaan dat de huur jaarlijks met 2% stijgt? Gegeven zijn hier de investering, de rendementseis, en een deel van de kasstroom. Het ontbrekende element in de kasstroom, de huur, kunnen we vervolgens goedkoop kantoor huren amsterdam berekenen: bij welke huur is de NCW gelijk aan O; Gegeven een investering, opbrengsten en exploitatielasten en een rendementseis, tegen welke prijs moet we ons vastgoed dan in jaar 10 verkopen om minimaal ons rendement te halen. Ook hier zijn gegeven de investering, de rendementseis en de kasstromen van exploitatie. De laatste kasstroom, de opbrengst van verkoop ontbreekt. We kunnen uitrekenen hoe hoog die opbrengst moet zijn om te komen tot een NCW gelijk aan 0. 2. 16 Rekenen met andere tijdvakken Veel vastgoedberekeningen worden uitgevoerd over tijdvakken van 1 jaar. De goedkoop kantoor huren schiphol reden hiervoor is dat indexen en rendementen of rentes veelal in tijdvakken van 1 jaar worden uitgedrukt. Voor projecten met kortere looptijden waarvan het nodig is gedetailleerdere berekeningen uit te voeren worden echter ook wel andere tijdvakken gehanteerd zoals maanden of kwartalen. Stel we storten 1 .000 op een spaarrekening met een rente van 5%. Als de bank einde van het jaar rente bijschrijft is het saldo aan het eind van het jaar gelijk aan 1 .050. Wat nu als de bank elke maand rente op het saldo bijschrijft? Banken hanteren meestal een eenvoudige rekenregel: de rente per maand is in dit geval /1 1 2 van de jaarrente. Als we vervolgens uitrekenen wat het saldo in dit geval is dan maken we de volgende som: r 12 50/0 1 2 51 = s0 [1+Ll] = l.OOO [l +U l = 1.051,1