IBV-bronbestanddag

Jaarlijks wordt de IBV-bronbestanddag georganiseerd. Tijdens deze dag worden onder meer de opzet en achtergronden van het bronbestand besproken, alsmede de input van de gebruikers en vernieuwingen met betrekking tot: – gebrekenomschrijving (herkenning oorzaak, herstel, preventie); – benchmarking; – basislijsten Programma van Eisen; bouwdeelomschrijvingen; – materiaalomschrijvingen; – onderhoudskengetallen; tevredenheidsonderzoeken; – geautomatiseerde verwerking data. IBV-gebruikersdag PVM vraagt haar !BV-gebruikers en -afnemers een actieve bijdrage te leveren bij het ontwikkelen en onderhouden goedkoop kantoor huren rotterdam van de modules. In samenwerking met andere gebruikers van het softwarepakket IBV worden werkgroepen samengesteld die actief deelnemen aan het bespreken en verbeteren van de verschillende modules. Deze vorm van actieve aansturing van de praktijkinformatie garandeert actuele, op de praktijk gerichte programmatuur en hulpbestanden. Jaarlijks wordt de IBV-gebruikersdag georganiseerd. Tijdens goedkoop kantoor huren utrecht deze dag worden onder meer de opzet en de achtergronden van de modules, de input van de gebruikersgroep( en) en vernieuwingen besproken met betrekking tot: – management- en besturingsinformatie; – wijzigingen programma per module; – uitbreiding toepassingen per module; – introductie nieuwe overzichten per module; – introductie nieuwe modules; – introductie nieuwe tools; – FAQ ( Frequently Asked Questions). O p d e IBV-gebruikersdag worden praktijkvoorbeelden en cases uitgebreid behandeld, waarbij de deelnemers aan de gebruikersgroep hun visie kunnen geven. PVM nodigt ook regelmatig gastsprekers met een vastgoedachtergrond uit voor het geven van lezingen en voordrachten. 451 VASTGOEDMANAGEMENT Instructiekaarten Ter goedkoop kantoor huren amsterdam ondersteuning van het gebruik van het softwarepakket IBV biedt PVM instructiekaarten aan. Per module wordt stapsgewijs de verwerking van de diverse data beschreven. De instructies voor het ingeven van beheerinstellingen met betrekking tot foto’s, printen, het aanmaken van gebruikers, klantgegevens, enz., worden beschreven met behulp van illustraties en voorbeelden. Na het goedkoop kantoor huren schiphol vormgeven van de beheerinstellingen volgt de opbouw van diverse bestanden, zoals het inrichten van een klantenbestand (indien noodzakelijk met meerdere klanten), een objectenbestand waarin het in bezit zijnde vastgoed wordt gerubriceerd, het bijbehorende projectenbestand en bijvoorbeeld een bestand met de aanwezige verhuureenheden.