Heuristieken en biases

Het gaat er niet om dat de county’s ruraal of in republikeinse staten te vinden zijn; het gaat om het feit dat de county’s dunbevolkt zijn. De belangrijkste les heeft dus niet te maken met epidemiologie, maar met flexplek huren rotterdam de moeizame relatie tussen ons brein en statistiek. Systeem l is zeer vaardig in een bepaalde vorm van denken – het identificeert causale verbanden
tussen dingen, automatisch en zonder enige moeite, en soms zelfs als het verband onlogisch is. Toen u de gegevens over de county’s met een hoog aantal gevallen van nierkanker las, ging u er direct van uit dat deze county’s om een of andere reden van andere county’s verschillen, dat er flexplek huen utrecht iets is wat het verschil moet verklaren. Maar zoals we zullen zien, schiet Systeem 1 tekort bij ‘zuiver statistische’ feiten, die de waarschijnlijkheid van bepaalde uitkomsten veranderen, maar zelf geen uitkomsten hebben. Een willekeurige gebeurtenis laat zich per definitie niet goed verklaren, maar verzamelingen van willekeurige gebeurtenissen gedragen zich wel volgens bepaalde patronen. Neem een grote pot met knikkers. De helft van de knikkers is rood, de andere helft wit. Neem nu een zeer geduldig persoon (of een robot) die blind vier knikkers uit de pot haalt, het aantal rode knikkers telt, de knikkers weer in de pot stopt en dit keer op keer blijft doen. Als we de resultaten samenvatten, zullen we zien dat de uitkomst ‘2 rood, 2 wit’ (bijna exact) zes keer zo vaak flexplek huren amsterdam voorkomt als de uitkomst ‘4 rood’ of ‘4 wit’. Deze relatie is een wiskundig feit. We kunnen de uitkomst van dit proces net zo goed voorspellen als het resultaat dat we krijgen als we met een hamer op een ei slaan. We kunnen niet precies voorspellen hoe de eischaal zal verbrijzelen, maar de algemene uitkomst is zo goed als zeker. Toch  flexplek huren schiphol is er een verschil: het aangename gevoel van causaliteit dat we ervaren als we denken aan het kapotslaan van een ei met een hamer, ervaren we niet als we denken aan het tellen van rode en witte knikkers.