Het premortem

Het premortem: een gedeeltelijke remedie Kan al te zelfverzekerd optimisme door training worden overwonnen? Ik ben daar niet optimistisch over. Er zijn allerlei pogingen gedaan om mensen te oefenen in het kantoor huren rotterdam opstellen van betrouwbaarheidsintervallen die de onnauwkeurigheid van hun voorspellingen weerspiegelen, waarbij slechts in enkele gevallen melding is gemaakt van een bescheiden succes. Een vaak geciteerd voorbeeld is dat geologen bij Shell minder zelfverzekerd werden in hun beoordeling van mogelijke boorlocaties na een training met gevallen uit het verleden waarvan de uitkomst bekend was. 19 In andere situaties werd overmatig zelfvertrouwen gematigd (maar niet tenietgedaan) wanneer beoordelaars werden aangemoedigd om kantoor huren utrecht concurrerende hypotheses in beschouwing te nemen. Overmatig zelfvertrouwen is echter een direct gevolg van kenmerken van Systeem r die wel getemd kunnen worden maar niet overwonnen. De voornaamste hindernis is dat subjectief vertrouwen berust op de samenhang van het verhaal dat je hebt opgebouwd, en niet op de kwaliteit en de hoeveelheid informatie die dit verhaal ondersteunt. Organisaties zijn misschien beter dan individuen zelf in staat optimistische individuen te temmen. Het beste idee om dit te doen is aangeleverd door Gary Klein, mijn ‘coöperatieve tegenspeler’ die over het algemeen een verdediger is van intuïtieve besluitvorming tegenover bezwaren over bias en zich verzet tegen algoritmen. Hij betitelt zijn voorstel als het premortem. De werkwijze is eenvoudig: wanneer de organisatie bijna tot een belangrijke beslissing is gekomen maar zich nog niet formeel heeft vastgelegd, is het voorstel van Klein om voor een korte sessie een kantoor huren amsterdam groep individuen bijeen te brengen die kennis hebben van het besluit. De sessie wordt ingeleid door een korte instructie: ‘Stel je voor dat we een jaar verder zijn. We hebben het plan in praktijk gebracht zoals het nu voorligt. De uitkomst was rampzalig. Neem vijf tot tien minuten de tijd om een korte geschiedenis van de ramp op te schrijven.’ Gary Kleins idee van een premortem roept doorgaans direct enthousiasme op. Toen ik het terloops had beschreven tijdens een sessie in Davos, mompelde iemand achter me dat het alleen al hierom de moeite waard was om naar Davos te komen. (Later ontdekte ik dat de spreker de topman was van een grote internationale onderneming.) Het premortem heeft twee belangrijke voordelen: het overstijgt het groepsdenken dat zich meester kantoor huren schiphol maakt van veel teams wanneer er een besluit genomen lijkt te zijn, en het stimuleert de verbeelding van goed geïnformeerde individuen in een broodnodige richting.