Het klantenorderontkoppelpunt (KOOP)

Hoe moeilijk het voorspellen ook kan zijn, men ontkomt er gezien de keuze van het klantenorderontkoppelpunt (KOOP) meestal niet aan. Tot besluit willen we nog enkele praktische tips geven door te waarschuwen voor het gevaar dat voorspellingen zonder meer geaccepteerd worden. In veel bedrijven wordt er door de verkoopafdeling een voorspelling gedaan, per vergaderruimte huren rotterdam product, over de te verwachten omzet in euro’s.
Deze informatie wordt meestal gevraagd door de financiele afdeling in verband met budgettering. Op verzoek van de logistiek berekent men deze informatie de laatste jaren eveneens in aantallen. Op deze manier kunnen bevoorradingsplannen opgesteld worden en bijvoorbeeld jaarkortingen worden bedangen. Bij vergelijking van de financie!e en de logistieke gegevens omgerekend naar geld, blijkt vaak dat er een afwijking te onderkennen valt. Een verkoopafdeling zal vergaderruimte huren utrecht bijvoorbeeld geneigd zijn om voor budgetafspraken een haalbare omzet aan te geven. Aan logistiek worden echter meestal zodanige aantallen doorgegeven, dat men zeker weet dat er voldoende voorraad is. Dit is gevaarlijk. De afdeling logistiek zal te allen tijde moeten nagaan of de verhoudingen tussen de goederenhoeveelheid endete genereren geldhoeveelheid kloppend zijn. Zo niet, dan ontstaat ongewenste voorraadvorming.
TUSSENVRAAG 4.14 Men maakt gebruik van exponentiele vereffening bij een sterk wisselend proces. Welke waarde van a verdient dan de voorkeur?
modellen wordt rekening gehouden vergaderruimte huren amsterdam met waarschijnlijkheid in het verloop van de vraag. Hierbij is men athankelijk van het statistische patroon. Uitgaande van dit vraagpatroon kan men uiterste waarden toekennen aan het voorraadverloop in vergaderruimte huren schiphol de komende periode. In figuur 4.19 is het werkelijke verloop in de voorraad weergegeven over de laatste 10 weken. In ons voorbeeld bedraagt de vraag gemiddeld 6 stuks per week.