Gedragscodes gebaseerd op wettelijke randvoorwaarden

 

Met beleidsprincipes wordt bedoeld: gedragscodes gebaseerd op wettelijke randvoorwaarden, algemene normen en waarden, alsmede specifieke eigen principes en gewoonten (cultuur). Ze zijn van toepassing op zowel prioriteiten als wegen en middelen. Het gaat hier vooral om wat in het maatschappelijk verkeer fatsoenlijk is in relatie tot doel en middelen. Strategie omvat de bedrijfsruimte te huur in rotterdam uiteindelijke keuze van wegen, mensen en middelen, planning, prioriteiten en beleidsprincipes. 5. 7 Bedrijfsprofiel vastgoedbedrijf Het probleem bij het opstellen van doelen en het formuleren van de strategie is dat de omgeving – en daardoor het aantal belanghebbenden bij het vastgoedbedrijf – zeer groot is. Door de enorme omvang van de omgeving kan het vastgoedbedrijf onmogelijk in de totale kleine kantoorruimte te huur in utrecht vraag naar vastgoeddiensten voorzien. Op basis van beslissingen uit het marktonderzoek ontstaat een marktsegment en een geografisch gebied waarin het vastgoedbedrijf werkzaam is of wil zijn. In de volgende figuur zijn twee bedrijfsprofielen weergegeven. Het grijze bedrijfsprofiel betreft een vastgoedorganisatie die in elk marktsegment actief is, op een Europese schaal. De vastgoedorganisatie met het witte bedrijfsprofiel is actief op de Nederlandse kantoren-, winkel- en kantoor huren in amsterdam bedrijfsruimtenmarkt. Strategie bestaat op diverse niveaus: het strategische, tactische en operationele niveau. In tabel 5-1 zijn de belangrijkste kenmerken van het strategievormingsproces weergegeven. Later in dit hoofdstuk zullen deze niveaus van vastgoedmanagement verder worden uitgewerkt. Op dit moment is het alleen van belang dat we ons realiseren dat het vastgoedmanagementproces meerdere niveaus kent. Elk vastgoedbedrijf zal een keuze moeten maken welke niveaus van het kantoor huren bij schiphol airport vastgoedmanagementproces het wel of niet voor zijn rekening neemt. Organisaties maken hierbij hun eigen keuzes, waardoor het bedrijfsprofiel er een nieuwe dimensie bij krijgt. In onderstaande figuur is het bedrijfsprofiel van het op de Nederlandse kantoren-, winkel- en bedrijfsruimtenmarkt 143 5.7 VASTGOEDMANAGEMENT opererende vastgoedbedrijf uitgebreid. Dit bedrijf neemt het totale vastgoedmanagement voor zijn rekening, van dienstverlening tot strategische vastgoedvraagstukken tot de operationele zaken van het vastgoedmanagement.