Fysieke integratie

Fysieke integratie Allereerst zien we integratievormen die zieh richten op vergroting van de efficiency bij de verwerking van de fysieke goederenstroom. Het resultaat is een verlaging van de totale handlingkosten. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van stapelwagens (rolcontainers) binnen het circuit van kantoorruimte huren rotterdam de bloemenveilingen. Deze rolcontainers worden gebruikt door kwekers, de veiling en kopers. De kwekers gebruiken de rolcontainers voor de aanvoer van producten. Op de veiling worden ze gebruikt voor de opslag, de sortering en het intern transport. Ten slotte kan de bloemenhandelaar ze gebruiken voor de afvoer van het gekochte product.
Bij de fysieke integratie gaat het met name om het beperken van efficiencyverliezen in handling en transport. In veel branches is het gebruikelijk dat men aandacht schenkt aan de afmetingen van omdozen (distributieverpakking) in relatie tot de afmetingen van de pallet of de rolcontainer. Als men een kantoorruimte huren utrecht artikel kan verpakken in standaarddozen, kan ook een pallet optimaal beladen worden. Dit fenomeen staat in vele branches bekend onder de naam collomoduul. Dit is gebaseerd op een basismaat van 60 x 40 centimeter. We geven twee illustratieve situaties in de overdracht tussen schakels in de keten waar het helaas fout gaat.
Door het niet-aansluiten van de palletmaten van leverancier en afnemer of ook doordat een afnemer overstapeling eist op zijn eigen pallets (vanwege naam, kleur of afmeting), worden er nog veel overbodige handelingen verricht aan een product. Daarmee voegt men geen waarde toe aan het product, maar kantoorruimte huren amsterdam worden slechts extra kosten gemaakt. Een voorbeeld betreft een multinationale producent van wasmiddelen. Af fabriek worden zijn producten gestapeld op een pallet van 100 cm x 120 cm. De Duitse afnemer van het bedrijf eist bij zijn DC’s overstapeling op een pallet van 80 cm x 80 cm. Overbodige kosten zijn het gevolg.
Het betreft het DC van een warenhuisketen. Daar leveren de leveranciers de bestelde goederen collomoduul aan bij het DC. Het komt echter nauwelijks voor dat er een volledige pallet besteld wordt door een filiaal. Bovendien heeft de filiaalorganisatie problemen met pallets en heeft men voorkeur voor rolcontainers. In het DC van de warenhuisketen wordt de leverancierspallet dus afgestapeld en worden uiteenlopende producten (qua afmetingen en aard) verzameld in een rolcontainer. Ervaringscijfers wijzen uit dat daardoor 40% meer transportvolume een DC verlaat dan er binnenkomt. Spottend zegt men dan ook wel eens, dat DC-distributie hetzelfde is als ‘lucht blazen in een goederenstroom’. Het zal duidelijk zijn dat, als we in staat zijn ook de winkelbestellingen collomoduul te stapelen, we 40% minder transportcapaciteit nodig hebben om hetzelfde volume naar de filialen te distribueren.
Standaardisering van de omverpakkingen kantoorruimte huren schiphol zal mechanisering en automatisering in de distributiecentra mogelijk maken. Daardoor wordt de efficiency in de goederenstroom zodanig bevorderd dat aanzienlijke kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd. Dat strekt tot voordeel van alle bij het distributieproces betrokken partijen: de producenten, de groothandel, de detailhandel en zeker ook de consumenten