Functionele informatiesystemen (FIS)

Gerelateerde afbeelding

Functionele informatiesystemen (FIS)
Figuur 11.3 laat in het overkoepelende verband van een organisatie een ‘federatie’ van functionele informatiesystemen zien. Enerzijds geeft het woord ‘federatie’ de samenhang aan tussen delen en anderzijds de (relatieve) zelfstandigheid van de verschillende functionele bedrijfsonderdelen. De inhoud van de FIS-en kan als volgt worden aangegeven.
bepaling inkoopcondities; (quota-)reserveringen bij leveranciers; bepaling voorraadbeheersingsvariabelen; bepaling servicegraad (toelaatbaar percentage nee-verkopen).
voorraadbeheersing grondstoffen, hulpstoffen (waaronder emballage), gereed product in totaal en per locatie; analyse omzetsnelheid, ouderdom, bederf en incourantheid, nemen van corrigerende maatregelen; crediteurenadministratie, bewaken tijdige betaling en realisatie van kortingen; debiteurenadministratie, bewaking kredietplafonds, bijzondere incasso maatregelen; bewaking levertijden van in- en verkopen.
inkoopbestellingen en -afroepen; inkoopfacturen; verzendmeldingen; goederenontvangsten en -afgiften; betalingen aan leveranciers; goederentermijntransacties; verkooporders en -afroepen; verzendberichten en -documenten; gereed product-opslag en gereed product-afgifte; verkoopfacturen; incasso bij afnemers.
Uit de specificatie van de hier gegeven inhoud komen afbakeningsproblemen naar voren. In het FIS-Productie worden hierna bijvoorbeeld de materiaalafroepen en de productiemeldingen genoemd. Deze staan in kantoorruimte leeuwarden verband met de onder Inkoop (logistiek) opgenomen goederenafgiften respectievelijk gereed product-opslag. In her FIS-Financiën en administratie worden bijvoorbeeld de liquiditeitsvoorraden geregistreerd. Deze zijn in samenhang te zien met de transacties in het logistieke gebeuren die de liquiditeit rechtstreeks beïnvloeden, namelijk betalingen aan leveranciers en incasso bij afnemers.
FIS-Productie (en ‘materials handling’) In samenhang met de hoofdstukken 4, 10 en 1 2 betreft dit onder meer het volgende. Strategische langetermijncapaciteitsprognose/-planning; planning beleidskeuze nieuwe productietechnologieën; nieuwe productieorganisatie en productinnovatie.