Empowerment

Gerelateerde afbeelding

Vloeit voort uit het besef dat centrale sturing onmogelijk is; uitvoerend personeel moet daarom ‘in staat worden gesteld’ zelfstandig beslissingen te nemen; bij bemoeizuchtige chefs een loze kreet, in sommige bedrijven al sinds de oorlog heel gewoon. Flexibilisering Een even vaag als gekoesterd begrip met betrekking tot arbeid; externe flexibiliteit is het vermogen van een bedrijf om werknemers in te huren; interne flexibiliteit gaat over de inzetbaarheid van vast personeel; bij flexibiliteit vóór werknemers bepalen werknemers wanneer ze willen werken; bij flexibiliteit ván werknemers bepaalt de baas wanneer ze moeten werken; de tweede flexplek huren rotterdam groep is doorgaans lager opgeleid en wordt slechter betaald dan de eerste; voorstanders van flexibilisering zitten vooral in de eerste groep. Integraal management De laatste vijf jaar erg populair bij (semi)overheid; is alternatief voor het lijn/stafmodel; maakt middenmanagement verantwoordelijk voor een aantal doelen en stelt daarvoor de middelen ter beschikking. Intern ondernemerschap Heeft dezelfde achtergrond als empowerment; het stimuleren van denkkracht en creativiteit aan de basis; niet voor elk bedrijf geschikt; zou voor olieraffinaderijen een regelrechte ramp zijn. Just-in-time Uit Japan overgewaaide methodiek om de voorraad te beperken en toeleveranciers exact op tijd te laten leveren; was in de jaren tachtig de openbaring voor Amerikaanse en Europese autofabrikanten; nu vrij breed ingevoerd. Kennismanagement Wordt algemeen als zeer belangrijk beschouwd, ofschoon niemand de goede definitie van kennis heeft; volgens sommigen stroomt kennis als energie door computersystemen van bedrijven en verspreidt zich zo; anderen menen dat mensen kennisdragers zijn; volgens hen gaapt er een gat tussen data en kennis; alleen menselijke interpretatie en overdracht kunnen die flexplek huren amsterdam kloof dichten. Lerende organisatie Ligt in het verlengde van kennismanagement; werknemers zelf zoeken voortdurend naar nieuwe wegen om hun werk zo goed mogelijk te doen; een open sfeer is onontbeerlijk; ‘buurten’ bij collega’s om ontbrekende kennis te vergaren is er een essentieel onderdeel van.