Efficiencyvoordelen

Er is voldoende reden om te verwachten dat die veranderingen even ingrijpend zullen zijn als die van eerdere technologische doorbraken in de geschiedenis. Daarvoor zijn ten minste drie argumenten aan kantoorruimte huren rotterdam te voeren. In de eerste plaats dringt de informatietechnologie door tot in alle activiteiten van de onderneming, in alle segmenten van de economie. Eerdere technologieen (stoom, elektriciteit) hadden alleen effect op de industriele productie. Efficiencyvoordelen vinden dus in de breedte plaats. Een tweede effect is dat ICT markten transparant maakt. Als elke prijs van elk product op de wereld met de klik van de muis is te achterhalen, komt de perfecte concurrentie in zieht, die zo lang een theoretisch kantoorruimte huren utrecht model in de economische handboeken was. Ten slotte versnelt de informatietechnologie door haar capaciteit steeds grotere hoeveelheden data te verwerken, processen van innovatie en aanpassing. Als die effecten ergens zichtbaar zouden moeten zijn dan is het in de Verenigde Staten. Dit land is immers zowel het epicentrum van de globalisering als de bakermat van de ICT-revolutie. Aanvankelijk leek dat inderdaad het kantoorruimte huren amsterdam geval te zijn. In de tweede helft van de jaren negentig lag de Amerikaanse productiviteitsgroei beduidend hoger dan in de jaren daarvoor: circa 2,5% en in 2000 zelfs 4,5%. Maar opmerkelijk: in 2001 daalde het groeipercentage weer naar het oorspronkelijke niveau: 1,5%. 26 ‘Dat is puur conjunctuur’, zegt professor Eric Bartelsman van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is een wereldwijd erkend kantoorruimte huren schiphol expert op het gebied van productiviteitsmetingen. In een opgaande conjunctuur wordt de bestaande capaciteit aan mensen en machines tot het uiterste benut.