Een normatief gezichtspunt

De moraal van deze resultaten is verontrustend: invariantie is vanuit een normatief gezichtspunt van wezenlijk belang, intuïtief overtuigend én in psychologisch opzicht onhanteerbaar. We kunnen ons maar twee manieren voorstellen om invariantie te waarborgen. De eerste is door een procedure aan te nemen die gelijkwaardige versies van een willekeurig probleem omzet in een en dezelfde canonieke presentatie. Dit is de rationale achter de stelregel die studenten bedrijfskunde wordt voorgehouden: dat ze elk beslissingsprobleem flexplek huren rotterdam moeten bekijken in termen van het totale bezit, en niet in termen van winst of verlies (Schlaifer, 19 59). Een dergelijke presentatie zou een eind maken aan de schending van invariantie die in de voorgaande problemen geïllustreerd is, maar dit advies is gemakkelijker te geven dan op te volgen. Behalve in de context van een mogelijke ineenstorting worden financiële uitkomsten eerder opgevat als winst en verlies dan als toestanden van rijkdom. Daarnaast vereist een canonieke presentatie van riskante vooruitzichten een bundeling van alle uitkomsten van in samenhang voorgelegde beslissingen (bijvoorbeeld probleem 4) die zelfs bij eenvoudige problemen de mogelijkheid flexplek huren utrecht van intuïtieve berekening te boven gaat. Het tot stand brengen van een canonieke presentatie is nog moeilijker in andere contexten zoals veiligheid, gezondheid of kwaliteit van het leven. Zouden we mensen de raad moeten geven om consequenties van volksgezondheidsbeleid (bijvoorbeeld de problemen I en 2) te beoordelen in termen van algehele mortaliteit, mortaliteit op grond van ziekte, of het aantal doden dat in verband staat met de specifieke ziekte die op een gegeven moment aan de orde is? Een andere benadering die invariantie zou kunnen waarborgen, is de beoordeling flexplek huren amsterdam van opties in termen van hun actuariële in plaats van hun psychologische consequenties. Het actuariële criterium heeft iets aantrekkelijks in de context van mensenlevens, maar schiet duidelijk tekort bij financiële keuzen, zoals ten minste sinds Bernoulli algemeen is ingezien, en is volstrekt ongeschikt voor uitkomsten waarbij een objectieve meeteenheid ontbreekt. Onze conclusie is dat we niet mogen verwachten dat invariantie bij gebruik van verschillende kaders gehandhaafd blijft en dat vertrouwen in een bepaalde keuze geen zekerheid geeft dat dezelfde keuze ook in een flexplek huren schiphol ander kader gemaakt zou worden. Daarom is het een verstandige werkwijze om de kwaliteit van voorkeuren op de proef te stellen door welbewuste pogingen om een beslissingsproblemen op verschillende manieren in te kaderen (Fischhoff, Slovic en Lichtenstein, 1980).