Een kant van de medaille

De uitstoot is een kant van de medaille, de polarisatie van het arbeidsbestel de andere. Binnen de arbeidsorganisatie loopt het aandeel van de middenkaderfuncties terug, terwijl deze bovendien worden toegekend aan hoger opgeleiden (verdringing). Tegelijkertijd werkt de schudgoot van het kantoorruimte huren rotterdam onderwijs perfect. Verborgen talent komt nauwelijks meer voor, omdat vrijwel iedereen een maatschappelijke positie verwerft die overeenkomt met zijn capaciteiten. Meer zit er dan ook niet in -een dubbeltje wordt nooit meer een kwartje. De mogelijkheden om ‘hogerop’ te komen zijn geblokkeerd: in het onderwijssysteem door gebrek aan talent, en in het werk door de verdringing en polarisatie. Gelijke kansen voor kantoorruimte huren utrecht iedereen, was een lang gekoesterd ideaal. Nu dit toekomstvisioen werkelijkheid is geworden, wordt de keerzijde zichtbaar. Sluipenderwijs is een ‘nieuwe klassenmaatschappij’ ontstaan, met intelligentie
en opleiding als verdelingscriterium, die nog maar weinig kansen tot sociale stijging biedt. Veel mensen zullen zieh erbij moeten neerleggen dat zij het nooit beter zullen krijgen. Dat schept een sociale spanningsbron die zieh uitte bij de verkiezingen van 2002. Opvallend was daarbij de grote mate van latente wrok en rancune in de maatschappij die voor een keer tot uitbarsting kwam. Hoe de kantoorruimte huren amsterdam onderkant van de nieuwe klassenmaatschappij eruitziet, schetste een krant in een speurtocht naar de achtergronden van het verkiezingssucces van de LPF.20 Het leverde een portret op van een achterstandswijk in de voormalige Oostelijke Mijnstreek (Zuid-Limburg). De electorale aanhang van Fortuyn was groot: 23,5%. Niet omdat er zo veel buitenlanders wonen. ‘Je moet hier echt op zoek naar een allochtoon’, zegt een ex-burgemeester, tevens voormalig landelijk politicus. Maar deze lokale verkiezingsuitslag was wel een teken van sociale verbittering; de sociale kantoorruimte huren schiphol samenhang is weg. ‘Daar wonen twee, drie generaties in maatschappelijke achterstand, in de bijstand of in de WAO. Kinderen groeien op in gezinnen waarvan de vader nooit gewerkt heeft. Diebegrijpen dan ook niet waarom ze ’s ochtends om zeven uur op een fiets zouden stappen om naar een baan te gaan.’