Een afgesloten systeem

Gerelateerde afbeelding

Dat geldt ook voor de onbenulligste zaken. Eén opmerking kan het begin zijn van een wereldoorlog of het inzicht van slechts één persoon kan leiden tot een wereldwijd netwerk van mensen die de nieuwe aarde vorm geven. In de chaostheorie stelt men anekdotisch dat de vleugelslag van een vlinder in een Braziliaans oerwoud de doorslag kan geven tussen mooi weer en een orkaan in Japan. Als je inzicht hebt in de vierde dimensie, begrijp je pas hoe schijnbare futiliteiten aan de basis kunnen staan van grote revoluties. Wees daarom elk moment van de dag waakzaam en richt je op het toeval dat je leven kruist. Laat ik een voorbeeld geven. Als je door een auto-ongeluk levenslang in een rolstoel komt te zitten, is dat een gevolg van slechts een moment op de verkeerde tijd en de verkeerde plaats te zijn. Als je tien seconden later op die plaats was geweest, was de auto al voorbij gereden en was je nooit invalide geraakt. Als je een straat verderop had gelopen, was je de auto niet tegengekomen. Soms is een blik van een persoon op een druk perron voldoende om op deze persoon verliefd te worden en vijftig jaar samen te leven en kinderen en kleinkinderen te krijgen. Dat is de magie van de vierde dimensie en de reden dat jij bent uitverkoren om een prominente rol in Terra Nova te gaan vervullen. Bij Terra Nova zoeken we naar wereldvrede en die begint bij jou, net als dat elk mens verantwoordelijk is voor vrede op aarde. Jouw belangrijkste taak bestaat om Nederlanders ervan bewust maken dat we de verkeerde weg zijn ingeslagen. Daarnaast krijg je een taak in het vermogensbeheer van ons genootschap. Morgen kun je beslissen om toe te treden tot ons genootschap. De derde wet van de kantoorruimte leeuwarden vierde dimensie is: de wet van behoud van energie. Deze wet geldt ook in de fysieke wereld. Deze natuurkundige wet stelt dat de totale hoeveelheid energie in een afgesloten systeem (zonder uitwisseling met de buitenwereld) constant is. Energie kan wel van vorm veranderen en kan doorgegeven worden aan andere delen van het systeem, maar kan niet uit het systeem verdwijnen of uit het niets verschijnen. Als we het universum als een afgesloten systeem beschouwen, betekent dit dat alle energie die binnen het universum wordt gebracht voor altijd daar behouden blijft. Gedachten en aandacht kunnen we als een energievorm beschouwen. Dat betekent dat elke gedachte die je vormt voor altijd blijft voortbestaan.”