Demand management

Aan de vraagzijde (demand management) is ECR vooral gericht op het Vraagzijde verbeteren van de commercie!e processen tussen handelspartners in de keten. Samen proberen de partijen in de keten de optimale condities te scheppen om de consument de aangeboden producten te laten kopen. Hierbij valt te denken aan het gezamenlijk verrichten van marktonderzoek, het flexplek huren rotterdam samen beheren van assortimenten en het daarmee samenhangende opstellen van gezamenlijke schappenplannen. Maar ook: het samen selecteren van nieuwe afzetkanalen (zoals electronic commerce), het samen ontwikkelen van acties en promoties en het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe producten. Dit vergt een cultuuromslag bij veel retailers en producenten. De aanbodkant (supply management) van ECR is gericht op het verbeteren Aanbodkant van de logistieke en productieprocessen in de gehele keten. De consument moet op het juiste moment ende juiste plaats kunnen beschikken over het product of de dienst. Denk daarbij aan de flexplek huen utrecht levering van grondstoffen en verpakkingsmaterialen aan de producent, aan het optimaal produceren en herbevoorraden van distributiecentra en winkels, maar ook aan het vullen van schappen en het vervoer in het winkelwagentje en wellicht zelfs het thuisbezorgen van goederen en het inruimen van het keukenkastje. Teneinde dit te kunnen realiseren is er een continue informatiestroom nodig om deze goederenstroom te kunnen aansturen. Daarmee komen we bij de derde categorie verbeterconcepten, de onder- Ondersteunende technieken (enabling technologies). ECR richt zieh daarbij op het steunende hanteren van een ‘basistaal’ en de bijbehorende infrastructuur voor het technieken coderen van berichten (electronic article numbering, EAN), voor flexplek huren amsterdam het elektronisch uitwisselen van berichten (electronic data interchange, EDI) en het elektronisch bankieren (electronic funds transfer, EFT). Van een wat andere orde is het ondersteunen van ECR-beslissingen door middel van het gebruik van moderne kostenallocatiesystemen, zoals activity based costing (ABC) en het bijbehorende activity based management (ABM).
Aan de demandzijde worden vier flexplek huren schiphol verbeterconcepten onderscheiden, te weten: 1 het optimaliseren van het assortiment; 2 het verbeteren van promotionele acties; 3 het optimaliseren van productintroducties; 4 het verbeteren van de demand management capabilities.