De zeven fasen in de ontwikkeling

Gerelateerde afbeelding

De zeven fasen in de ontwikkeling van een organisatie worden hierna besproken. Fase 1: Groei door creativiteit Dit is de start- of pioniersfase van de organisatie, waarbij creativiteit de belangrijkste factor is. De nadruk ligt op het ontwikkelen van product en markt. Er is in deze fase nauwelijks sprake van een formele organisatie. In de organisatie is veel informele communicatie aanwezig. Wanneer de organisatie sterk groeit ontstaat een leiderschapscrisis. Het is noodzakelijk de werkzaamheden meer te organiseren en te besturen. Het wordt duidelijk tijd voor een ander management. Fase 2: Groei door dirigeren Het nieuwe management flexplek huren rotterdam zal de nadruk gaan leggen op een sterke besturing of houdt zich bezig met het dirigeren van de organisatie om de uitbouw van de organisatie te realiseren. Organisatiemedewerkers worden in hun zelfstandig functioneren beperkt. Wanneer dit een langere tijd voortduurt, ontstaat een situatie waarbij organisatiemedewerkers of afdelingen een drang krijgen naar meer verantwoordelijkheid. Er ontstaat een autonomiecrisis. Fase 3: Groei door delegatie Door het instellen van meer autonomie in de organisatie ontstaat meer zelfstandigheid in de organisatie. Dit wordt verwezenlijkt door delegatie: het overdragen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar lagere niveaus in de organisatie. Het voordeel hiervan is dat organisatiemedewerkers meer gemotiveerd worden. De topleiding heeft het gevoel de touwtjes niet meer in handen te hebben. Het resultaat hiervan is een beheerscrisis. Fase 4: Groei door flexplek huren amsterdam coördinatie Om het verloren terrein te herwinnen zullen extra coördinatiemechanismen moeten worden ingebouwd. Het gevolg hiervan is dat er een toename zal zijn van communicatie en informatie; dat moet aan regels en procedures gebonden worden. De organisatie krijgt daardoor een onflexibel karakter. Een bureaucratische crisis tekent zich af.