De Woningwet

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Deze bepaling geldt alleen voor monumenten, maar niet voor beschermde stads- en dorpsgezichten. Dit heeft tot gevolg dat bouwvergunningsvrije activiteiten zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd binnen be
306 8 Overige wetten voor winkel huren rotterdam ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
schermde stads- en dorpsgezichten aan gebouwen die niet tevens monument zijn. Dit kan van invloed zijn op de kwaliteit van het beschermde stads- en dorpsgezicht. Zo kunnen bijvoorbeeld berghokjes, dierenverblijven, groentenkastjes, carports, pergola’s en kleine dakkapellen worden gebouwd zonder vergunning.
In art. 44 Wonw zijn uitputtend de weigeringsgronden voor een bouwvergunning vermeld. Een van de weigeringsgronden is de omstandigheid dat voor een bouwwerk een vergunning ingevolge de Monumentenwet winkel huren utrecht of een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening is vereist en deze is geweigerd. Met andere woorden: weigering van de vergunning op grond van de Monumentenwet betekent automatisch weigering van de vergunning ingevolge de Woningwet.
De termijn voor verlening van een reguliere bouwvergunning ingevolge de Woningwet is twaalf weken. De termijn winkel huren amsterdam voor verlening van een vergunning ingevolge de Monumentenwet is maximaal zes maanden en na verdaging twaalf maanden. De Woningwet bepaalt ook dat een bouwvergunning automatisch is verleend indien niet binnen de termijn van twaalf weken een beslissing is genomen. Dit staat op gespannen voet met het hiervoor vermelde in art. 44 Wonw. In beginsel houdt dit immers de mogelijkheid in dat de winkel huren schiphol bouwvergunning (automatisch) is verleend door tijdsverloop en dat de vergunning ingevolge de Monumentenwet alsnog zou kunnen worden geweigerd.