De winstmarge

De winst bedraagt 1 .014.350 De winstmarge als percentage van de op breng sten is 1 1, 7 % De winstmarge als percentage van de kosten is 1 3,3% F De mogelijke winst voor de gemeente is 202.248 Antwoorden 2 11 Gemeentelijke Bijdrage aan PPS Projectrente A De WACC is 6,5% Het projectresultaat bij deze WACC is 0 B De WACC is 9,0% Het projectresultaat bij deze WACC is minus 1 .405 .390 De bijdrage van de gemeente is 1 .405.390 C Een bank vraagt een kantoor huren per uur rotterdam hogere rente vanwege risico’s. Ook de rendementseis op eigen vermogen is vanwege risico’s hoger. Als de gemeente vermogen tegen veel kantoor huren per uur utrecht lagere kosten en rendementseisen inbrengt, dan is dit discutabel. Wat betreft dit laatste: een gemeente hoeft niet even veel rendement op eigen vermogen te halen als een marktpartij. Voor de transparantie is het echter wel nodig inzichtelijk te maken wat het betekent als de gemeente onder dezelfde condities deelneemt als de marktpartijen. Dl Bij deze financiering is het rendement op eigen vermogen 7,6% De rendementseis van 16% wordt dus niet gehaald Om een rendementseis van 16% te behalen is een eindwaarde van 4.239.330 nodig Het project komt bij deze rendementseis 1 .729.910 tekort De verhouding vreemd en eigen vermogen is: Jaar 0 2 3 ¬†53% 69% 76% 78% Eigen 47% 31 % 24% 22% D2 De ‘winst’ op vreemd vermogen is 335.756 De ‘winst’ op eigen vermogen is 269.262 4 5 6 7 68% 51 % 11% 0% 32% 49% 89% 100% Het kantoor huren per uur amsterdam¬†projectresultaat na inbreng winst is minus 1.121 .892 340 INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN Antwoorden 2 12 Hypotheek of Beleggen A Optie 2 is gunstiger (De IRR is 3,3%, die van optie 1 is 3,1 %) B De IRR is zo laag omdat het woongenot buiten de vergelijking is gehouden C De netto contante waarde van optie 1 is minus 1 27.646, die van optie 2 is minus kantoor huren per uur schiphol 1 37.442. De ‘kosten van woongenot’ zijn in optie l lager. Vanuit dit perspectief is optie 1 gunstiger Let bij het beoordelen van investeringen altijd op het gebruik van meerdere kengetallen. De IRR (zie vraag A) geeft een ander beeld dan de NCW D De maandhuur bij aanvang is 1 .048 E In de berekening van de contante waarde van optie 2 is de eindwaarde verwerkt. Bijgevolg zit de eindwaarde ook in de berekening van de huur bij vraag D