De veranderde economische omstandigheden

Gerelateerde afbeelding

De veranderde economische omstandigheden zorgen in 2002 voor een wereldwijde daling van 25% in nieuw ondernemerschap. In Nederland zelfs met 30 %. De belangstelling voor het opzetten van een eigen bedrijf is overigens nog steeds groot. In 200 1 begon de forse stagnatie, vooral in de kantoorruimte huren rotterdam zakelijke dienstverlening; denk aan adviesbureaus en automatiserings-, ICT-, en internetbedrijven. In die sector werden in 200 1 zelfs vele faillissementen uitgesproken. Recent onderzoek laat zien dat één op de vijf startende ondernemers in het eerste jaar van het bestaan struikelt. Zes van de tien bedrijfjes gaat daarna binnen vijf jaar ‘op de fles’. Faalfactoren worden ten dele gevonden in het ontbreken van een goed ondernemingsplan ( S 6 % ) , te beperkt startkrediet, te lichtzinnig ondernemerschap (onder andere door de in 1 996 versoepelde wettelijke vestigingseisen). Een (te) lange kantoorruimte huren utrecht werkweek (gemiddeld 66 uur), het vinden van klanten, de concurrentie, en slecht betalende afnemers, baren ‘jonge’ ondernemers veel ‘kopzorgen’. Ander onderzoek laat zien dat uitvinders marktkansen laten liggen en moeite hebben hun uitvinding in een eigen bedrijf te commercialiseren, onder andere door geldgebrek (38%), ideeën door anderen ‘ingepikt’ (12%), geen markt (38%), geen geschikte partner kunnen vinden (12%). Onderzoekers geven aan dat slechts een tiende van de technologische kantoorruimte huren amsterdam vindingen succesvol op de markt blijken te zijn. Uitvinders hebben doorgaans onvoldoende inzicht in marktkansen en bezitten vaak onvoldoende ondernemerscapaciteiten. Eén op de vijf starters zou direct stoppen bij de mogelijkheid een vaste baan te krijgen. Aanbevolen wordt onder andere dat uitvinders zich beter moeten scholen in marketing en planning. Het creëren van speciale kantoorruimte huren schiphol financieringsfaciliteiten (onder andere via technostartersfondsen) wordt eveneens bepleit. Daarnaast wordt ervoor gepleit ‘ervaren’ uitvinders als mentor te laten fungeren van uitvinders die het ondernemersvak nog moeten leren.