De vastgoedorganisatie

Strategische planning biedt de vastgoedorganisatie de volgende voordelen: een strategisch plan is het tastbare bewijs van het strategische planningsproces. Op zich zegt de missie of het doel van de vastgoedorganisatie bedrijfsruimte te huur in rotterdam niet zo veel. Dat levert de vastgoedmanager slechts beperkte informatie. Hij leert veel meer van het opstellen van het strategische plan. In dit proces worden de keuzes gemaakt die leiden tot de strategie en de doelstellingen van de vastgoedorganisatie. Een plan dwingt vastgoedmanagers om zaken op papier te zetten kantoorruimte te huur in utrecht en daarbij na te denken over de toekomst. Zo wordt planning een bewust proces waarbij (latent) aanwezige kennis toepasbaar wordt; – via het strategische planningsproces worden doelstellingen bepaald op basis van feiten, uitgesproken meningen en veronderstellingen. Dat is beter en concreter dan wanneer deze worden bepaald door de vage wens van het management om kantoor huren in amsterdam het bijvoorbeeld beter te doen dan vorig jaar. Wensen zijn nuttig, maar bieden vrijwel geen leidraad voor de dagelijkse complexe praktijk van het vastgoedmanagement; intern maakt een strategisch plan een betere coördinatie en communicatie mogelijk. Het geeft richtlijnen voor de dagelijkse praktijk van het vastgoedmanagement. Men kan zich concentreren op de belangrijkste punten van een vooraf bepaalde prioriteitenlijst, in plaats van dat men door toeval of tijdsdruk een bepaalde volgorde kantoor huren bij schiphol airport krijgt opgelegd. Ook voorkomt men dat in de dagelijkse praktijk veel tijd verloren gaat, omdat men niet bij elke handeling opnieuw de richting hoeft vast te stellen. Het strategische plan geeft richting aan de activiteiten. Aan de hand van het plan is bovendien een goede voortgangscontrole mogelijk; strategische planning heeft als belangrijk voordeel dat het de noodzaak van de doelstellingen en strategie voor de betrokkenen helder maakt. Het geeft vertrouwen in een goede afloop. Of, zoals de bekende oorlogsstrateeg Carl von Clausewitz in de ! Se eeuw opmerkte in zijn bekende handboek over ( oorlogs )strategie: “Van oneindige waarde is de morele indruk die deze voorbereidingen maken; ieder raakt overtuigd van de goede afloop. Dat (strategische planning) is het beste middel.” Met deze voordelen staat voor ons de toegevoegde waarde van strategische planning voldoende vast. De vraag is dan: als de voordelen zo evident zijn, waarom wordt het dan pas sinds de jaren zeventig in het bedrijfsleven toegepast? Volgens de grondlegger van het strategisch management, Harry Igor Ansoff is het verschil tussen vroeger en nu dat we tegenwoordig bewust doen wat men vroeger onbewust deed. Planning is in dat opzicht niets nieuws en zeker ook niet alleen voor grote bedrijven weggelegd. De bakker op de hoek is net zo met planning bezig als de wereldwijd opererende vastgoedmanagementorganisatie. De bakkerseenmanszaak kan best draaien zonder 162 VASTGOEDMANAGEMENT OP BELEIDSVLAK/STRATEGISCH NIVEAU 6 formele strategische planning. Alles zit immers in het hoofd van de bakker, ook – zij het vaak onbewust – de strategische planning. De vastgoedmanagementorganisatie kan – wil zij haar processen beheerst laten verlopen – echter niet zonder strategische planning.