De totale managementfunctie

Gerelateerde afbeelding

Onder kwaliteitszorg wordt dat aspect van de totale managementfunctie verstaan, dat het kwaliteitsbeleid bepaalt en ten uitvoer brengt. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen technische en relatieve kwaliteit. Toepassing van het relatieve kwaliteitsbegrip vraagt om integrale kwaliteitszorg. Deze kwaliteitszorg integreert en stuurt alle activiteiten en beslissingen die van invloed zijn op de kwaliteit. Belangrijke redenen voor de belangstelling voor kwaliteitszorg flexplek huren rotterdam hebben te maken met de toenemende concurrentie, het kwaliteitsbewuster worden van de afnemer, de omvang van de kwaliteitskosten en veranderingen in de wetgeving.
MANS is een organisatie die zich inspant voor vergroten van de kwaliteitsbewustzijn in het bedrijfsleven. Aan de uitvoering van integrale kwaliteitszorg zal een kwaliteitssysteem ten grondslag moeten liggen. Als een kwaliteitssysteem voldoet aan, door een externe instantie bepaalde, normen en eisen dan kan een kwaliteitscertificaat worden toegekend.
Algemeen • Duyvis, W., en Reedijk, J., Kwaliteitsmanagement, Kluwer, Deventer, 1994. • Bakker, C.G., 1Kz, Leerboek integrale kwaliteitszorg, EPN, Houten, 1998. • Schuurman, EJ.H., Handboek Integrale Kwaliteitszorg, Kluwer, Deventer, 1991. • Blauw, J.N., Op weg naar kwaliteit, Kluwer, Deventer, 1994. • Jeanson, M., en Zegers. R., Verbeterteams op maat, Kluwer, Deventer, 1994. • Hinton, T., en Schaeffer, W., Customer Focused Quality, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NewYersey, 1994·
Achtergronden van het flexplek huren amsterdam kwaliteitsdenken • Imai, M., Kaizen, Kluwer, Deventer, 1990. • Japan Management Association, Kanban – Just in Time, Kluwer, Deventer, 1992. • Crosby, P.B., Quality is Free, Winterpart, Crosby ass., 1979. • Crosby, P.B., Quality without tears, Winterpart, Crosby ass., 1981. • Cros by, P.B., Quality education system, Winterpart, Crosby ass., 1988. Management en Arbeid Nieuwe Stijl • Hart, W.J. ter, Management en Arbeid Nieuwe Stijl, Elsevier, Amsterdam, 1984.
Certificering van Kwaliteitssystemen • Falk, P.T.M. (e.a.), Certificatie in de Praktijk, Kluwer, Deventer, 1994. • Kerk.laan, L.A.EM., Certificatieplan MKB, Kluwer, Deventer, 1992. • Kanter, R., The ISO 9000 Answer book, Oliver Wight, New Port Beach, 1994. • Arnold, K., The new managers quide to ISO 9000, Free Press, New York, 1994.