De standaardisering van de productnummers


Meestal is dit gekoppeld aan een verwerking met een barcode. Een bekend Barcode voorbeeld hiervan is de codering achterop dit boek. Daar vind u een 13-cijferige code onder de barcode. In dit nummer staat informatie over degene die het product uitgeeft. Kijk eens bij nl.wikipedia.org/wiki/ European_Article_Number of ga eens op bezoek bij www.gsl.nl. Deze vorm van standaardisatie kamt de snelheid in de supply chain ten goede. Naast de 13-cijferige code is ook een 18-cijferige code. Deze wordt gebruikt voor onder andere de aansluitingen van gasen elektriciteit. Wanneer men gaat verhuizen of naar een andere energieleverancier wilt overstappen, heeft de leverancier een EAN-code nodig om dit te regelen. U kunt het nummer van uw woning zelf opzoeken (zie wvvw.eancodeboek.nl). GSl (‘number one in global standards’) heeft het systeem verder uitgewerkt tot een dienst waarmee elektronisch artikelgegevens tussen leveranciers en retailers worden uitgewisseld. Dit is de GSl data alignment service. Kortweg GSlDAS genoemd (voorheen EANDAS). Het is een tussenschakel met een GS1DAS centrale database. In de database worden neutrale artikelgegevens, zoals !engte, hoogte, breedte, gewicht, EAN-code en btw-tarief kantoor huren rotterdam opgeslagen. Deze zijn nodig voor het aansturen van logistieke processen. Commerciele informatie is daarbij (nog) niet opgenomen. Belangrijk is dat het gaat om de gehele artikelhierarchie. Dat betekent dat niet alleen de gegevens van de consumenteneenheden worden weergegeven, maar juist ook die van de omverpakkingen en pallets. GSlDAS vormt een onmisbare bouwsteen voor ECR (efficient consumer response, het moderne samenwerkingsconcept tussen afnemers en leveranciers van consumentenartikelen). Inmiddels zijn meer dan 900 deelnemers hierbij aangesloten. Daarbij moet men kantoor huren utrecht denken aan bedrijven als Grolsch en Albert Heijn. Door de artikelgegevens al vroegtijdig, voor een eerste levering, op te nemen in de centrale database vormt het product bij ontvangst geen verrassing meer (zie ook www.gsldas.nl). Kijk ook eens op www.ecr.nl. Daar is een goede uitleg te vinden van veel begrippen.
We zullen ons nu richten op de productopbouw. Allereerst worden de categorieen inkoopdelen en maakdelen onderscheiden. Inkoopdelen worden betrokken van leveranciers en worden al dan niet op basis van een klantenspecificatie geleverd. De levering vindt plaats via een bestelling die door de afdeling inkoop geplaatst wordt bij een leverancier. Maakdelen worden geheel of kantoor huren amsterdam gedeeltelijk binnen de eigen onderneming vervaardigd. Bij gedeeltelijke vervaardiging buitenshuis spreekt men van uitbesteed werk. De klant levert dan bijvoorbeeld de grondstoffen aan en verzorgt de afwerking. Dit kamt vooral voor in geval van specifieke bewerkingen, zoals langgatboren of draadvonken. De bezettingsgraad, milieueisen en kostenoverwegingen speien hierbij vaak een grote rol. Voor deze specifieke bewerkingsmethoden liggen de investeringen vaak te hoog ten opzichte van de benuttingsgraad van het apparaat. Het aansturingsproces vindt meestal plaats op basis van een kantoor huren schiphol bewerkingsblad. Hierop worden alle bewerkingen in chronologische volgorde weergegeven, alsmede de te gebruiken uitgangsmaterialen ende voor de vervaardiging benodigde tijd. Maakdelen en inkoopdelen zijn weer onder te verdelen in diverse soorten producten op basis van hun verschijningsvorm. Men onderscheidt in het algemeen: 1 grondstoffen 2 onderdelen