De retourstroom van hoogwaardige producten

Met name bij de retourstroom van hoogwaardige producten kan gebruik worden gemaakt van barcoding. Met behulp van barcoding kunnen eind- Barcoding producten en onderdelen worden ge”identificeerd. Bij minder hoogwaardige producten is barcoding minder goed toepasbaar, doordat deze goederen vaak ruw behandeld worden waardoor de coderingen niet altijd meer leesbaar zijn. Plastics worden nu al vaak gecodeerd met behulp van een kantoor huren rotterdam nummeringssysteem, waardoor de plastics gemakkelijker naar soort te scheiden zijn, wat ook de kwaliteit van het gerecyclede plastic ten goed kamt.
Belangrijk is een informatiesysteem om te bepalen uit welke materialen een product of onderdeel bestaat. Ook moet het systeem informatie verschaffen over allerlei andere zaken die te maken hebben met de technische inhoud van het product. Zo gebruikt IBM haar informatiesysteem om bijvoorbeeld uit te vinden welke batterijen er in welke machine gebruikt worden en waar deze kantoor huren utrecht batterijen van gemaakt zijn. Dit is van belang om te voldoen aan de huidige batterijenwetgeving.
Ook kan men denken aan een database die de milieubelasting per product weergeeft. Met behulp van deze database kan men de klanten informeren over bijvoorbeeld de uitstoot van schadelijke stoffen door het product, of vragen over chemische stoffen beantwoorden. Wanneer men met behulp van een informatiesysteem de materiaal- en onderdelenopbrengst van een retourstroom kan bepalen, kan de inkoop van nieuwe materialen en onderdelen worden afgeremd. Ook tracking en tracing kunnen een rol speien. Gegevens over het moment van kantoor huren amsterdam verkoop ende locatie van de producten kunnen dan worden verzameld. Op deze wijze kan worden ingeschat wanneer en waar bepaalde producten voor hergebruik beschikbaar kamen.
344 DEEL 2 LOGISTIEKE DEELTRAJECTEN
Evenals in het heentraject kan in het reversetraject gebruik worden gemaakt van EDI (electronic data interchange), de elektronische uitwisseling van gestructureerde en genormeerde gegevens tussen computers van bij (handels) transacties betrokken partijen. Belangrijk is dat de informatievoorziening meegroeit met de ontwikkeling van reverse logistics in de organisatie.
9.3.5 Organisatie Evenals met betrekking tot kantoor huren schiphol de voorwaartse logistiek kan men ook met betrekking tot reverse logistics de vraag stellen of reverse-logisticsactiviteiten als afzonderlijke functie moet worden gezien of dat deze activiteiten in een andere afdeling, bijvoorbeeld de afdeling logistiek, moeten worden ge”integreerd.