De prospecttheorie

Er zijn goede redenen om de prospecttheorie buiten inleidende teksten te houden. De basisbegrippen van de economie zijn belangrijke intellectuele werktuigen die zelfs niet gemakkelijk te bevatten zijn met vereenvoudigde en onrealistische veronderstellingen over de aard van mensen die op allerlei markten economisch met elkaar in interactie zijn. Deze veronderstellingen ter kantoor huren rotterdam discussie stellen op het moment dat ze worden aangeboden, zou verwarrend zijn, en misschien demoraliserend. Het is redelijk om studenten eerst te helpen zich het basisgereedschap van het vakgebied eigen te maken. Daarnaast is de falende rationaliteit die in de prospecttheorie is ingebouwd, vaak niet relevant voor de voorspellingen van economische theorie, die in sommige situaties met grote nauwkeurigheid uitkomen en in veel andere situaties een goede benadering bieden. In sommige contexten kantoor huren utrecht wordt het verschil echter significant. De besluitvormers die de prospecttheorie beschrijft, laten zich leiden door de directe emotionele uitwerking van winst en verlies, niet door langetermijnvooruitzichten op rijkdom of het maximaliseren van een globale utiliteit. In mijn bespreking van fouten in het model van Bernoulli die meer dan twee eeuwen lang onopgemerkt zijn gebleven, heb ik de nadruk gelegd op verblinding door theorie. Maar deze verblinding is natuurlijk niet voorbehouden aan de theorie van verwachte utiliteit. De prospecttheorie heeft haar eigen fouten en verblinding door theorie heeft ertoe bijgedragen dat deze theorie, met inbegrip van haar fouten, als kantoor huren amsterdam voornaamste alternatief van de utiliteitstheorie is geaccepteerd. Neem bijvoorbeeld de veronderstelling van de prospecttheorie dat het referentiepunt, doorgaans de status-quo, een waarde van nul heeft. Deze veronderstelling lijkt redelijk maar leidt tot enkele absurde consequenties.
Kijk eens goed naar de volgende vooruitzichten. Wat zouden die voor u betekenen?
A. Eén kans op een miljoen om 1 miljoen dollar te winnen. B. Een kans van 90 procent om 12 dollar te winnen en 10 procent kantoor huren schiphol kans om niets te winnen C. Een kans van 90 procent om 1 miljoen dollar te winnen en 10 procent kans om niets te winnen.