De positieve kant

Laten we de positieve kant van deze ontwikkeling niet vergeten. Voor ontwikkelingslanden is deze vorm van globalisering een zegen, die hen in staat stelt zieh op eigen kracht althans ten dele aan hun armoede te ontworstelen, precies zoals de voorstanders van de globalisering altijd hebben beweerd. De mondiale tegenstellingen worden echter scherper. De ‘netwerkeconomie’ schept kantoorruimte huren rotterdam nieuwe concurrentieverhoudingen en Castells schetst een nieuwe arbeidsverdeling4 die de welvaart verdeelt naar vier posities die gebieden in de wereldeconomie innemen: • de producenten van hoge waarde, gebaseerd op ‘informationele’ arbeid vooral te vinden in wat nog steeds de ‘gei:ndustrialiseerde landen’ worden genoemd, hoewel de industrie er een steeds geringere plaats inneemt; • de producenten van grote volumes, gebaseerd op Jage kosten -de lagelonenlanden in Oost-Europa en andere ‘opkomende markten’; • producenten van kantoorruimte huren utrecht grondstoffen, gebaseerd op natuurlijke rijkdommen de olieleveranciers in het Midden-Oosten voorop; • en ten slotte de overbodige producenten, die worden teruggebracht tot gedevalueerde arbeid, die tezamen het grootste gedeelte van de wereldbevolking omvatten. Deze posities kunnen snel veranderen, want de ‘netwerkeconomie’ is instabiel omdat de onderliggende basis -de informatiestromen en de technologische ontwikkeling-instabiel zijn. Nieuwe technologieen stellen nieuwkomers in staat bestaande bedrijfstakken binnen te dringen en bestaande verhoudingen te ontwrichten. Een voorbeeld is de Japanse auto-industrie die haar intrede deed kantoorruimte huren amsterdam op de Amerikaanse markt met kleine, goedkope auto’s. De Japanners boekten succes met hun ‘ontwrichtende technologie’ aan de onderkant van de markt, omdat de gevestigde producenten daarop geen antwoord hadden. Maar naarmate zij groeiden werden zij gedwongen hun activiteiten te verleggen naar de segmenten waar de grotere marges te realiseren zijn. De Japanse auto-industrie kantoorruimte huren schiphol bedient nu de top van de markt, onder andere met het Toyota-merk Lexus. Daarmee worden zij nu zelf bedreigd door indringers en door nieuwe ‘ontwrichtende technologieen’. Met name vanuit de Verenigde Staten, die beter in staat zijn gebleken de ‘cyclus van de creatieve destructie’ te herhalen.5